Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 16:53

Xẻ giữa rừng xanh nổi nóc nhà,
Mà cho bốn biển ngưỡng trông ta,
Khoan thai rũ áo ngồi vui vẻ,
Nào khác đền Nghiêu những mấy toà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]