Ngày nay tại thủ đô,
Nhiều quan, một đợt bổ.
Với bác Thẩm chỗ quen,
Sánh Phùng Đường cùng cỡ.
Mọi người hỏi luật thơ,
Làng nho, rành sử cũ.
Mùa thu tới ở hầu,
Chùm sao bỗng sáng tỏ.
Chưa rảnh để trấn an,
Giữ tình, không bùng nổ.
Chức nhỏ chẳng cần so,
Thiện bộ thầm đau khổ.
Tính người thường lơ là,
Làm việc dễ gây gổ.
Theo lễ, như cha già,
Ơn áo vải vẫn nhớ.
Kỳ ký vượt đường dài,
Đài mây làm cột trụ.
Nhớ hoài ông Cống vui,
Bù xù tóc bạc rủ.

tửu tận tình do tại