15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 22:54

暮春題瀼西新賃草屋其四

壯年學書劍,
他日委泥沙。
事主非無祿,
浮生即有涯。
高齋依藥餌,
絕域改春華。
喪亂丹心破,
王臣未一家。

 

Mộ xuân đề Nhương Tây tân nhẫm thảo ốc kỳ 4

Tráng niên học thư kiếm,
Tha nhật uỷ nê sa.
Sự chúa phi vô lộc,
Phù sinh tức hữu nhai.
Cao trai y dược nhị,
Tuyệt vực cải xuân hoa.
Táng loạn đan tâm phá,
Vương thần vị nhất gia.

 

Dịch nghĩa

Thời trai trẻ đọc sách và học kiếm,
Nay bị ném vào chốn bùn lầy (cày ruộng).
Đã từng phụng sự vua và đã hưởng lộc,
Kiếp phù sinh có giới hạn (đã nghỉ quan).
Nấu thuốc bổ trên gác,
Làm mùa xuân nơi cùng cốc thăng hoa.
Loạn lạc làm lòng trung thành tan nát,
Vua tôi vẫn chưa có dịp dưới một mái nhà.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được học sách và còn học kiếm
Đến bây giờ bị ném xuống bùn
Đã từng hưởng lộc làm quan
Kiếp phù sinh có gì làm được lâu
Nấu thuốc ở trên lầu chữa bệnh
Làm cho vùng hiu quạnh thăng hoa
Lòng son thời loạn đã nhoà
Vua tôi chưa dịp một nhà bên nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thời trẻ học thư kiếm,
Ngày nay gửi bùn nhơ.
Giúp vua ắt hưởng lộc,
Đời sống hẳn có bờ.
Nhà ở nhờ thang thuốc,
Chốn cực hết niên hoa.
Loạn lạc lòng son rã,
Đất nước chia nhiều nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời