Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:23

又作此奉衛王

西北樓成雄楚都,
遠開山嶽散江湖。
二儀清濁還高下,
三伏炎蒸定有無。
推轂幾年唯鎮靜,
曳裾終日盛文儒。
白頭授簡焉能賦,
愧似相如為大夫。

 

Hựu tác thử phụng Vệ vương

Tây bắc lâu thành hùng Sở đô,
Viễn khai sơn nhạc tán giang hồ.
Nhị nghi thanh trọc hoàn cao hạ,
Tam phục viêm chưng định hữu vô.
Thôi cốc kỷ niên duy trấn tĩnh,
Duệ cư chung nhật thịnh văn nho.
Bạch đầu thụ giản yên năng phú,
Quý tự Tương Như vị đại phu.

 

Dịch nghĩa

Lầu này nổi bật ở vùng tây bắc kinh đô nước Sở,
Nới rộng ra xa là núi non với sông hồ tản mạn.
Hai dạng đục trong chia cao thấp,
Nóng bức ba hồi định việc có hay không.
Đẩy xe vào năm nào để nhằm dẹp yên,
Quấn quít suốt ngày cái học càng thịnh.
Đầu bạc viết thơ trao ngay làm sao được,
Sợ giống Tương Như được làm quan đại phu.


(Năm 768)

Bài thơ này là kế tiếp của bài "Giang Lăng tiết độ sứ Dương Thành quận vương tân lâu thành, vương thỉnh Nghiêm thị ngự phán quan phú thất tự cú đồng tác" 江陵節度使陽城郡王新樓成王請嚴侍御判官賦七字句同作 (Tiết độ sứ Giang Lăng là Dương Thành quận vương mới làm xong lầu, mời thị ngự phán quan họ Nghiêm làm thơ bảy chữ, cùng làm) nên mới có tựa đề như vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đô Sở lầu này giật giải hùng
Mở ra rừng núi, rẽ hồ sông
Đục, trong hai ngả chia cao thấp
Bức sốt ba hè thật có không
Trấn tĩnh đủ cho quân giặc sợ
Ra vào thường thấy bạn văn đông
Bạc đầu thơ viết ngay sao nổi
Nghĩ chuyện Tương Như những thẹn thùng


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây bắc Sở đô nổi thế hùng,
Chia riêng non núi tách hồ sông.
Hai thể đục trong tầng trên dưới,
Ba kì nóng bức lẽ có không.
Suốt ngày quấn quít nên nho thịnh,
Nào lúc khuyên răn để lý thông.
Đầu bạc viết ngay sao có được,
Sợ giống Tương Như được chức phong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu nổi bật cựu kinh nước Sở
Nhìn ra xa núi ở sông hồ
Đục trong cao thấp hai bờ
Ba hồi nóng bức còn ngờ có không
Dìu dắt người để cùng yên tĩnh
Nắm áo nhau càng thịnh văn nho
Sao ra phú, giấy vừa cho
Thẹn làm quan giống Tương Như thuở nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời