Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2018 21:30 bởi Vanachi
Đỗ Hy Vọng 杜希望 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời Trần.