Trăng ngọn mây treo, non ngược bóng
Trời chìm đáy biển, nước trên sao
Gió nam một trận trong khuya thổi
Ngỡ tưởng cưỡi bè gặp Đẩu Ngưu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)