Ven biển tạm yên, cung vội treo
Sênh ca mê mải sớm sang chiều
Giận thay ngọn gió Tây đâu lặng
Trong hoa tan tác cánh hoa đào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)