Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 08:37

詠花

枝葉自南北,
花萼難弟兄。
借問所自出,
本是同根生。

 

Vịnh hoa

Chỉ diệp tự nam bắc,
Hoa ngạc nan đệ huynh.
Tá vấn sở tự xuất?
Bản thị đồng căn sinh.


1840

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cành lá toả nam, bắc,
Hoa, đài ai anh em?
Thử hỏi từ đâu mọc?
Cùng một gốc trồi lên.


Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá cành xoè cả bắc nam
Đài, hoa khó biết anh, em ai nào
Hỏi xem mọc vốn từ đâu
Cũng chung một gốc mà trồi sinh ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành lá nam, bắc toả ra,
Hoa, đài không biết đâu là anh em.
Từ đâu mọc, thử hỏi xem?
Cùng chung một gốc trồi lên thành hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời