Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 08:19

壼鯉魚

嘉魚何處來,
天地一小壼。
雖無萍藻樂,
志已在江湖。

 

Hồ lý ngư

Gia ngư hà xứ lai,
Thiên địa nhất tiểu hồ.
Tuy vô bình tảo lạc,
Chí dĩ tại giang hồ.


1840

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cá đẹp đâu về đây
Trời đất bình nhỏ thu
Thú rong bèo chẳng có
Chí đã gởi giang hồ


Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở đâu cá đẹp về đây
Đất trời thu nhỏ chỉ đầy bình thôi
Rong bèo chẳng thú chi đâu
Mà lòng đã gởi ở nơi sông hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi đâu cá đẹp đi về,
Đất trời thu nhỏ bốn bề bình thôi.
Rong bèo chẳng có nhiều đâu,
Chí cao đành gởi giang đầu biển xa.

11.00
Trả lời