Dưới đây là các bài dịch của Bồ Giang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhập cảnh hỷ vũ (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Âm dương lý số ngẫu nhiên mà?
Một trận mưa rơi lúc bóng tà.
Nửa khắc khôn bù ba tháng hạn,
Cả đêm may tưới khắp trăm nhà.
Đuốc hoa phòng nọ vui tày đấy,
Nước gáo, củi xe cứu đặng a?
Mấy gã chinh phu khen nức nở:
Xe quan tỉnh đến kéo theo mưa.

Ảnh đại diện

Kinh Hải Nam (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Hải Nam một mạch đến rồi đây
Sắc núi châu Nhai cảnh đẹp thay
Chú lái buông chèo lòng hớn hở
Bấm tay ra biển mới ba ngày

Ảnh đại diện

Khai dương (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Gió từ Trà Kiệu đầu non dậy
Trăng hướng sao Tân đã mọc lên
Cảnh đẹp đêm nay khôn thấy lại
Buồm bay muôn dặm nhẹ như tên

Ảnh đại diện

Dạ khởi (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Trăng ngọn mây treo, non ngược bóng
Trời chìm đáy biển, nước trên sao
Gió nam một trận trong khuya thổi
Ngỡ tưởng cưỡi bè gặp Đẩu Ngưu

Ảnh đại diện

Thiết bị (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Đường biển xung yếu nhất
Lõ Vạn trước mặt kia
Họp nhau thành lũ quạ
Đào hang thỏ đi về
Anh hùng, quân sắp mở
Lái buôn, võ quen nghề
Súng đạn oai ra vẻ
Sĩ tốt giáo gươm kề
Hơn thua nhà binh biết
Luật quân dạo trước đi
Chuyến này may thoát nạn
Mọi người mừng hả hê

Ảnh đại diện

Vãn chí Hương Cảng dương ngoại (tức Đại Bộ hải) (Đặng Huy Trứ): Bản dịch của Bồ Giang

Thuyền men dải núi Vạn Sơn này
Hương Cảng rõ ràng trước mặt đây
Có phải sớm mai nhờ gió mạnh
Nên thuyền tới được giữa chiều nay

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]