Tập thơ đầu tiên được xuất bản của Đàm Huy Đông vào năm 2014. Trong tập thơ, có rất nhiều bài đã được đăng trên báo Hoa học trò từ trước.