Thế là em đã lấy chồng
Cánh cò
nghiêng khép bão giông một thời
Se buồn... trước một tin vui
Nắng
ngun ngún
nắng...
Phố dài
hơi may
Vàng
rơi
Những xác lá gầy

Ta ngồi góc quán uống đầy... Giá như


Nguồn: Miền không có gió , Đàm Huy Đông, 2014