Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Liễu biên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Đường chỉ hoa mai nở
Đâu ngờ liễu cũng xanh
Cành cành vin sát đất
Lá lá tự tươi xuân
Én tía tung đôi cánh
Vàng anh chẳng lộ thân
Nam Hán nên yên sống
Xa trên sóng người buồn!

Ảnh đại diện

Phật động thâm u (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Nhất Nguyên

Nghe truyền dấu Phật tại Linh San
Gặp được sơn ông chỉ thượng ngàn
Cửa động nông sâu hoang lối cỏ
Chữ nền đậm nhạt vết rêu lan
Ngoài hồ đèn thả quanh cầu nhỏ
róc rách bên khe tiếng suối tràn
Sắc tức là không, không tức sắc
Tham thiền hành giả như thị quan*.


*Ưng tác như thị quán: Một trong 4 câu kệ kinh Kim Cang hệ Bát Nhã.
Ảnh đại diện

Đàn cầm (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bảy dây réo rắt cung đàn
Lặng nghe gió lạnh trên hàng thông reo
Điệu xưa ta vẫn còn yêu
Người nay hầu hết đã thôi không đàn.

Ảnh đại diện

Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình (Vương Duy): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bốn bề lớp lớp cây xanh
Phủ dày rêu mịn sạch không bụi trần
Dưới tùng xoã tóc duỗi chân
nhìn đời đôi mắt nội tâm thư nhàn.

Ảnh đại diện

Cam viên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngày xuân cạnh bờ sông trong vắt
Hai khoảnh vườn cam ngát ngàn cây
Mây thua lá biếc xanh dầy
Tuyết nhường hoa trắng rộ quây cả vùng
Khi trái kết hoàng cung đưa tiến
Bổ lòng dâng vua nếm thử mùi
Chín sau đào mận đành rồi
Cuối cùng cũng được sánh nơi cửa vàng.

Ảnh đại diện

Quá tửu gia kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bữa nay uống say khướt
Dưỡng tính chẳng phiền hà
Người người đều say cả
Đâu nỡ tỉnh mình ta.

Ảnh đại diện

Chung Nam biệt nghiệp (Vương Duy): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thời tuổi trẻ đã từng mộ đạo
Lúc về già ở núi Chung Nam
Hứng lên bước dạo một mình
Việc hay thích ý chỉ mình biết thôi
Đi tới tận cùng ngòi nguồn nước
Ngắm mây trời nhẹ lướt nổi trôi
Ngẫu nhiên gặp cụ già vui
Nói cười đàm đạo quên nơi quay về.

Ảnh đại diện

Nạn hữu chi thê thám giam (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Chàng ở trong song
Thiếp tại ngoài song
Gần trong gang tấc
Xa cách vực trời
Chẳng thốt lên lời
Nói bằng khoé mắt
Chưa nói lệ tràn...
Tình cảnh thương thật!

Ảnh đại diện

Tô đài lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Vườn cũ đài hoang liễu mướt xanh
Lời ca hái ấu dậy trời xuân
Trường Giang trăng sáng nay còn đó
Từng chiếu cung Ngô khách má hồng.

Ảnh đại diện

Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Tiếp nối buồn than tại có thân
Phòng thiền lặng lẽ bụi trần luân
Lối mòn nhiều lúc trơ cỏ úa
Kiếp sống bao phen khóc bạn thân
Trúc gió ngân nga hoà điệu khánh
Hoa mưa theo lệ ướt đầm khăn
Kệ kinh bên cửa còn nguyên đó
Nhớ Đạo trong non hỏi mấy lần.

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối