Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thất ngưu (Cự Triệt thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Trâu vẫn trâu ờ đồng vẫn đồng
Đồng trâu đôi ngả hướng tây đông
Bụi trần đâu tách rời trời đất
muôn kiếp tới nay uổng tự mông.

Ảnh đại diện

Lộ thượng (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Dù bị trói ngặt nghèo là thế
Hương rừng bay chim núi líu lo
Ai cấm ta thưởng ngoạn tự do
Cũng vơi bớt niềm âu lo hưu quạnh.

Ảnh đại diện

Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bạn cũ mười năm nấm cổ khâu
Hai hàng máu lệ trước mây lầu
Hùng tâm sừng sững non cao vút
Việc cũ không thành nước chảy mau
Khắc khoải quốc kêu vầng nguyệt xế
Lập loè đom đóm tiết trời thâu
Thương ông chưa rõ Đường thừa tướng
Thề chẳng bình Hoài chết chẳng nguôi!

Ảnh đại diện

Dạ bán (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Trong lúc ngủ người người thuần phác
Khi tỉnh ra kẻ ác người lành
Ác lành vốn chẳng trời sanh
Đều do giáo dục mới nên tính tình.

Ảnh đại diện

Cửu vũ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Một ngày khô ráo, chin ngày mưa
Đáng giận trời già khéo ẩm ưa*
Giày rách đường lầy thân lấm cả
Tiến lên ta gắng bước chân đưa.


* gàn
Ảnh đại diện

Bạch Vân tuyền (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thiên Bình vách núi suối mây tuôn
Mây vốn vô tư nước vốn nhàn
Sao cớ quay cuồng trào đổ xuống ?
Khiến thêm sóng gió chốn trần gian

Ảnh đại diện

Yên Tử sơn am cư (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Cao sát trời xanh lạnh mái am
Cửa thiền rộng mở trắng mây lan
Động rồng nắng đã con sào vượt
Khe hổ băng dầy chửa kịp tan
Vụng dại lòng ôm không kế sách
Già nua gậy chống một cành cam
Rừng tre chim chóc nhiều vui ở
Quá nửa nhàn tăng bạn đã làm.

Ảnh đại diện

Tâm không (Viên Chiếu thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Như tường vách thân rồi tàn tạ
Cuộc thế mang vội vã sầu bi
Tâm không sắc tướng vô vi
Sắc không dời đổi đến đi mặc lòng.

Ảnh đại diện

Hữu không (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Cho rằng có không gì không có
Bảo làm không tất cả thành không
Có không... bóng nguyệt lòng sông
Chớ đừng chấp có chấp không làm gì.

Ảnh đại diện

Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Xưa nay không nơi chốn
Nơi chốn tự nguồn chân
Nguồn chân kia hư ảo
Hữu ảo tức không không!


Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối