Dưới đây là các bài dịch của Nhã Uyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bần nữ (Tần Thao Ngọc): Bản dịch của Nhã Uyên

Nhà tranh chưa biết lụa là
Muốn nhờ mai mối lại e bẽ bàng
Tuỳ người ta thích cao sang
Riêng mình mộc mạc y trang tầm thường
Khéo tay kim chỉ đảm đương
Mày mi chẳng cậy vẽ đường nguyệt cong
Hàng năm may áo bỏ công
Cho người xuất giá mà lòng chơ vơ

Ảnh đại diện

Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu (Lý Bạch): Bản dịch của Nhã Uyên

Thành bên sông đẹp như tranh
Sớm lên đứng núi trông quanh bầu trời
Hai dòng nước sáng gương soi
Cầu cây mống đỏ rực ngời trên sông
Khói ai làm lạnh quít hồng
Vẻ thu già dặn ngô đồng cỗi thân
Ai lên lầu Bắc phân vân
Gió rung lòng bỗng bần thần nhớ quê

Ảnh đại diện

Diễm nữ từ (Lương Hoàng): Bản dịch của Nhã Uyên

Bên giếng cây đào bỗng nở hoa
Song song đôi én liệng la cà
Dáng xinh thục nữ mơ màng điệu
Xanh ngát muà xuân khoát lụa là
Soi kiếng bởi vì yêu nét đẹp
Khép hờ khung cửa sợ người qua
Không hay lữ khách kia đà tỏ
Mùi phấn hương son toả quá xa.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]