Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phi Giang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký trưởng tử Mai Nham đình thí liên trúng tam nguyên (Trần Doãn Đạt): Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Trời, Người là chỗ trách than ư?
Suy nghĩ kĩ rồi tự sửa tu.
Dẫu biết chưa e, e biết tới,
Không danh khỏi vạ, vạ danh phù (*).
Nổi chìm tuỳ lúc mây về nước,
Đi đến theo mùa xuân lại thu.
Xử thế ai kia từng trải thế,
Thản nhiên khuây khoả giữa Không Hư.


* Danh phù: cái danh vị phù phiếm, hư hão.
Ảnh đại diện

Cầm đài (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Sau cơn bệnh Mậu Lăng,
Yêu nữa Văn Quân nàng.
Quán rượu lo sinh kế,
Nơi đàn để khói loang.
Quần là vương cỏ dại,
Bình quý cắm hoa hoang.
Khúc nhạc tình say đắm,
Biết cùng ai điệu đàng.

Ảnh đại diện

Loạn hậu quy cố viên vịnh mai (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Xuân gợi nghìn hồng vạn tía phơi,
Cứ đơm rồi rụng rối bời bời.
Tuyết sương tiết tháo không dời đổi,
Có mỗi mai gầy kết bạn chơi.

Ảnh đại diện

Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Gặp nhau sau loạn già nua cả,
Quyến luyến chia tay mấy chén đầy.
Đêm vắng am mây ai bạn nữa?
Bên song trăng chiếu bóng mai gầy.

Ảnh đại diện

Tả ý kỳ 1 (Mưu Dung): Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Quán hoang cảnh vắng, cửa then cài
Tịch mịch lối rêu thưa dấu hài
Dứt mộng điên cuồng vuông tóc nhuốm
Gom hồn héo rụng tấm chăn phai
Núi cao nước chảy đàn ba khúc
Gió mát trăng trong rượu một chai
Say khướt kê tay thay gối ngủ
Đời kia vinh nhục khỏi ai hoài.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]