Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng NHàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 2 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười ngày bệnh rượu đã thôi,
Giường nam nằm thấy cỏ trồi xuân xanh.
Viên gia tử hái bởi anh,
Khiến tôi hứng rượu Lang quan thanh liền.

Ảnh đại diện

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 1 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười ngày bệnh rượu đã rời,
Tuổi xuân đem đáp đổi người hậu sinh.
Gió đông đầy áo vui mình,
Tiến anh thi tứ tạ tình câu hay.

Ảnh đại diện

Thứ vận “Quán trung thượng nguyên du Bảo Chân cung quan đăng” (Hàn Câu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm nghìn đèn sáng phát qua rèm,
Thế mà chưa thoả ý người xem.
Ta người nhiều bệnh thích đồng ruộng,
Đêm về đèn ngắm mái tranh thềm.

Ảnh đại diện

Tặng Triệu Bá Ngư (Hàn Câu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Học thơ như mới học tham thiền,
Chưa biết nên hỏi thầy bạn liền.
Chính pháp một mai khi đã hiểu,
Viết ra thành áng văn đầu tiên.

Ảnh đại diện

Đề Bá Thời sở hoạ cung nữ (Hàn Câu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiêu Dương thức dậy, nhạt điểm trang,
Chẳng biết quay lưng chiều nắng vàng.
Nếu chỉ quay đầu nhìn chốc lát,
Phấn mầu nào sánh ánh cung quang.

Ảnh đại diện

Ký hứng (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vàng chẳng khi nào phẩm đủ mười,
Ngọc còn có vết nhỏ trong phôi.
Cầu người không gặp người toàn vẹn,
Thiếp nguyện theo chàng tóc bạc vôi.

Ảnh đại diện

Hu Di bắc vọng (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn về miền Bắc thấy xa vời,
Chim chẳng tới nơi lại phải hồi.
Nước mắt Trung Nguyên không giữ được,
Đô Lương cần nhất trèo lên thôi..

Ảnh đại diện

Hoài thôn binh hậu (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây đào vô chủ tự ra hoa,
Sương cỏ mênh mông quạ lượn sà.
Tường đổ bao quanh nơi giếng cũ,
Trước đây thảy thảy đều là nhà.

Ảnh đại diện

Hạ nhật (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong ao vịt lội chỗ sâu nông,
Mơ chín, khí trời lúc đục, trong.
Rượu tới vườn đông, tây tuý luý,
Sơn trà đầy quả như vàng ròng.

Ảnh đại diện

Cửu nhật (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay là ngày mấy rồi?
Quê người nhớ cố hương thôi chạnh long.
Hoàng hoa một chén rượu trong,
Trùng dương tóc bạc biết không mấy lần.
Quạ tranh chiều tối nghỉ chân,
Lạnh trời chim nhạn kêu rân sương đầy.
Sao nơi đất khách không say,
Làm gì cho hết qua ngày thê lương.

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối