Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng NHàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cổ kim hoà ca tập - Bài 160 (Ki no Tsurayuki): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm mưa hạ bời bời
Rền vang sấm chớp bầu trời quất roi.
Đỗ quyên chim hỡi chim ơi,
Em buồn gì thế, hát rồi thâu đêm?

Ảnh đại diện

Cổ kim hoà ca tập - Bài 117 (Ki no Tsurayuki): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm nơi nghỉ lại thôi,
Đêm xuân trên núi đồi.
Vào một đêm cô đơn,
Và trong một giấc mơ.
Hoa đào khắp rơi mờ.

Ảnh đại diện

Ức Quy San kỳ 2 (Kaneakirashin'no): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quy San ngày tháng thanh nhàn,
Trên non thanh cảnh ải quan cách nhà.
Khen chê yếu lộ ta bà,
Há rằng chẳng nhớ đất nhà Quy San.

Ảnh đại diện

Ức Quy San kỳ 1 (Kaneakirashin'no): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quy San vốn lại tái hồi,
Nam Khê mưa tối hoa thời nở đua.
Thu phong Tây Lĩnh lá thưa,
Quy San há chẳng nhớ xưa thăm hoài.

Ảnh đại diện

Thơ trăm nhà - Bài 2 (Jitō-tennō): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua trên núi xanh rồi,
Hạ về trong dáng nắng phơi cánh đồng.
Người đem phơi áo trắng trong,
Một vòm núi sáng xanh lồng nước mây.

Ảnh đại diện

Hoa bìm bìm (Fukuda Chiyo-ni): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lục bình xanh tím hoa vương,
Bám gầu, sao lấy nước thường gỡ ra?
Chắc là chẳng nỡ thế mà,
Thôi đành xin nước vậy là khỏi lo.

Ảnh đại diện

Để gặp được em (Fujiwara no Yoshitaka): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tưởng rằng đánh đổi cả đời,
Để mà đến với em rồi biết không?!
Bây giờ thì lại cầu mong,
Trả anh duyên phận về trong ước nguyền
Để cho được mãi yêu em.

Ảnh đại diện

Quy tự dao - Đông dạ (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân trong viện vắng lặng yên,
Uyên ương ngói lạnh rét miền vừa lùa qua.
Ngô đồng trên giếng, trăng mơ,

Tàn hương lồng áo mộng thơ tỉnh người
Gió khua xiên mạnh bời bời,
Rèm hoa cuốn nhẹ mai rời cánh rơi.

Ảnh đại diện

Nhất lạc sách - Ngoạ bệnh (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biệt ly ngàn dặm đêm qua,
Xiết bao thương cảm quê nhà quanh ta.
Lò hương khói mộng ngâm nga,
Bệnh nằm trơ mắt khó mà ngủ yên.
Lá ngô rụng lắm giếng bên,
Trăng trong nước thẳm khắp miền trùng dương.
Đêm khuya vẳng nhạn kêu sương,
Toàn là bât chấp người thường buồn nghe.

Ảnh đại diện

Vũ lâm kỵ (Hàn Hoằng): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng liễu hoàng cung tuấn mã qua,
Ngựa phi cầu Vị về đông xa.
Ngựa hồng đạp tuyết xuân kinh khuyết,
Thượng uyển hí vang trong gió hoa.

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối