Dưới đây là các bài dịch của Lê Na. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 30 trang (296 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khốc Huyến pháp sư (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Dừng thuyền Sở khách hỏi ai
Cỏ sông, cát trắng, tơ dài, men say
Cha trồng trước điện một cây
Quyên kêu, hoa nở nơi đây không người

Ảnh đại diện

Mộng hậu ngâm (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Rượu say mộng ảo lưng trời
Hồn như thoát xác sự đời bỏ qua
Tỉnh soi gương thấy mặt già
Núi xanh quy ẩn biết là chốn nao

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 2 (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngọc lâu đàn hát bên trời
Gió đưa cung nữ tiếng cười đâu đây
Đồng hồ nước nhỏ giọt đầy
Trăng lên, rèm cuốn thấy ngay Ngân Hà

Ảnh đại diện

Hồ trung (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Chiều buông trên Thanh Thảo hồ
Đồi cao tranh úa chim cô gọi bầy
Trượng phu phiêu bạt đó đây
Khúc ca vang phía bờ tây Sở hà

Ảnh đại diện

Hải âu vịnh (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Dặm ngàn bay tới nơi đây
Gió lành chim hưởng nhờ cây ngô đồng
Một mai cây chết, gió không
Làm sao mắt chỉ thấy đông cú diều

Ảnh đại diện

Điệu trĩ (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Bé con đua cưỡi ngựa tre
Đông tây chẳng biết nhà về nơi đâu
Nói chi đạo giả không sầu
Xứ Ba vượn hú ngẩng đầu nhìn trăng

Ảnh đại diện

Đề Minh Hà đài (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Người quê chẳng thích cầu danh
Chỉ muốn sống chốn núi xanh trọn đời
Ngại gì đau ốm không người
Anh em đã có một trời khói sương

Ảnh đại diện

Đăng lâu vọng thuỷ (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Chim kêu hoa nở liễu buông
Hoa niên năm tháng tiếc thương một thời
Lên lầu ngắm cảnh sông trôi
Thuyền về quê cũ phương trời nơi nao

Ảnh đại diện

Đào hoa khúc (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cung nhân Nguỵ múa trên lầu
Nhà Tuỳ thiên tử ngồi sau thuyền rồng
Vua say đêm muộn giấc nồng
Đào hoa, nào biết, theo dòng trôi xuôi

Ảnh đại diện

Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất (Cố Huống): Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thâm cung hoa rụng, oanh buồn
Thượng Dương cung nữ sầu thương trong lòng
Ơn vua lạch chảy về đông
Thơ đề trên lá theo dòng gửi ai

Trang trong tổng số 30 trang (296 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối