Dưới đây là các bài dịch của Cự Minh Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Hôm nay uống rươu trước hoa,
Ta say mấy chén cũng là can tâm.
Nhưng e hoa lai cười trông,
Nở ra đâu phải cho ông lão già.

Ảnh đại diện

Tùng Tư độ vọng giáp trung (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Đầu bến mưa nhỏ ướt lạnh mai,
Nước tuyết tan rơi tự mây cao.
Cỏ dài gò mộng trông miền Sở,
Di Lăng đen đất bởi tro Tần.
Vượn hót dân Ba tràn nước mắt,
Khách Thục đường chim mái thuyền quay.
Mười hai núi biếc nơi nào tá
Vĩnh An ngoài điện vẫn đài hoang.

Ảnh đại diện

Tái du Huyền Đô quán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Giữa đình trăm mẫu nửa toàn rêu,
Hoa đào lụi sắc nhường hoa rau.
Đạo sĩ trồng đào sao vắng bóng,
Chàng Lưu dạo trước lại về mau.

Ảnh đại diện

Khuê oán từ kỳ 3 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Chàng đi biên tái mãi đi,
Khuê phòng thiếp khổ buồn sầu biêt li.
Chiến chinh tiều tuy biên thuỳ,
Nàng may áo ấm thùng thình làm chi.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 2 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nhà gần bến nước Cửu Giang,
Bên con sông đó tới lui thường ngày.
Nơi này thôn xóm hai ta,
Ấu thơ không biết mới ra lanh lùng.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nhà chàng ở chốn nào đây?
Nhà em ở chỗ đê ngang thôi mà.
Dừng thuyền hỏi tí chàng ơi,
Không chừng ta lai đồng hương cùng làng.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Người xưa cưỡi Hac đi đâu mất,
Nơi này trơ lai lầu Hac thôi.
Hac vàng đã đi rồi đi biêt,
Mây trắng ngàn năm vẫn nhe trôi.
Sông nắng Hán Dương cây sáng tỏ,
Anh Vũ cỏ thơm đươm sắc tươi.
Chiều xuống nơi nào là quê cũ,
Khói sóng trên sông não ruôt người.

Ảnh đại diện

Ai giang đầu (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Ông Già Thiếu Lăng âm thầm khóc,
Ngày xuân lặng lẽ khúc sông quanh.
Đầu sông cung điện nghìn cửa khoá,
Bồ liễu vì ai đậm sắc xuân.
Nhớ xưa cờ sắc về Nam uyển,
Đầy vườn cảnh vật đượm màu tươi.
Đệ nhất mỹ nhân Chiêu Dương điện,
Ngồi xe hầu hạ cạnh Quân vương.
Trước xe cung nữ đeo cung kiếm,
Ngựa trắng nhàm vàng hàm nghiến chặt,
Xoay người cung ngửa bắn thẳng mây.
Cười dứt đôi chim trời rơi xuống,
Người đẹp còn đâu với hôm nay.
Máu bẩn hồn du về đâu tá?
Sông Vị về Đông,lầu tịch liêu.
Người đi kẻ ở vô âm tín,
Tình sâu ngực ướt lệ cuôc đời.
Hoa nước trên sông sao đã hết,
Ngưa Hồ tối chay thành bui mit.
Nhìn về thành bắc, lai về Nam.

Ảnh đại diện

Thục tướng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Miếu thờ Thục tướng tìm đâu thấy,
Tây xuyên thông bách mọc um tùm.
Nắng soi thềm đá, xanh cỏ bích,
Trong lá oanh vàng hót nỉ non.
Ba lần tìm bàn thiên hạ kế,
hai bận cùng vua dốc máu tim.
Xuất quân chưa thắng thân đà thác,
Anh hùng đẫm lệ vạt áo kim.

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Quê nhà năm tháng đã cách xa,
Đời người gạn lại lắm phôi pha,
Duy có kính hồ ngoài khung cửa,
Gió xuân vẫn thổi lớp sóng xưa.

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối