Dưới đây là các bài dịch của Cự Minh Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình) (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Dương liễu xanh nước lặng không,
Tiếng hát chàng ai văng vẳng trên sông.
Mưa bờ tây nắng bờ đông,
Không tình lại nói rằng luôn có tình.

Ảnh đại diện

Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Hai mấy năm qua bị lưu đày,
Lại về sông Khúc ngắm xuân đây.
Người qua chớ nhạọ già say khướt,
Dưới bóng hoa say có mâý ai?

Ảnh đại diện

Huyền Đô quán đào hoa (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Đường tía bụi hồng táp mặt nhem,
Ai nào không nói khi xem đào về,
Huyền Đô nghìn gốc đào to,
Chàng Lưu đi khỏi mới về trồng đây.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của cự minh Sơn

Ngày này năm ngoái giữa cửa đây,
Hoa đào chiếu má sắc đỏ hây,
Má hồng giờ đã đi đâu mất,
Hoa đào còn đó gió đông lay.

Ảnh đại diện

Lậu thất minh (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Núi không cao tiên ở nên linh,
Nước không sâu rồng ở nên thiêng.
Nhà này tuy dột nát,
Nhưng đức ta toả ngát hương đời.
Rêu phủ thềm xanh mướt,
Cỏ bò cửa rèm xanh.
Nhà nho vẫn vui cười,
Khách qua đều có học.
Vẫn gảy đàn đọc kinh,
Âm thanh sao ấm áp,
Văn bản chi nhọc người.
Lều Gia Cát Nam Dương,
Nhà Tử Vân Tây Thục.
Khổng Tử đã nói rằng: Thô tục làm gì có!

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]