Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Tống Lý Đoan

Trung Quốc » Trung Đường » Lư Luân
18 trả lời, 5716 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 09:27

Tống Nguyễn Liên Phong

Việt Nam » Cận đại » Học Lạc
0 trả lời, 1425 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2010 23:58

Tống nhân

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
5 trả lời, 7097 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2005 23:44

Tống Trương xá nhân chi Giang Đông

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 4782 lượt xem, 0 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 28/01/2008 20:52

Tống viễn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
13 trả lời, 7157 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2005 04:46

Tống viễn ngâm

Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
3 trả lời, 2222 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 18:42

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tiễn bạn