Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Lý Thường Kiệt - 李常傑

104.60
1019-1105, Việt Nam »
3 bài thơ, 17334 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 21:15

Mãn Giác thiền sư - 滿覺禪師 (Lý Trường)

114.36
1052-1096, Việt Nam »
1 bài thơ, 15932 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:44

Minh Trí thiền sư - 明智禪師

?-1196, Việt Nam »
2 bài thơ, 2884 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 07:41

Ngộ Ấn thiền sư - 悟印禪師 (Đàm Khí, 譚棄)

1020-1088, Việt Nam »
1 bài thơ, 3484 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 06:24

Nguyện Học thiền sư - 愿學禪師

?-1174, Việt Nam »
2 bài thơ, 2426 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 09:59

Nguyễn Pháp - 阮法

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 2618 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2008 11:32

Nguyễn Thường - 阮常

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 599 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 16:24

Phan Trường Nguyên - 潘長元

1110-1165, Việt Nam »
2 bài thơ, 2515 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2006 04:28

Quảng Nghiêm thiền sư - 廣嚴禪師

45.00
1121-1190, Việt Nam »
1 bài thơ, 4025 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 07:34

Thiền lão - 禪老

15.00
?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 1152 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2018 01:35

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: