Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Cao Nguyên Minh

Không đề

Câu thơ ẩn hiện trong mơ,
Tỉnh ra quên mất ngẩn ngơ nhớ hoài.
Phải chi trí nhớ còn dài,
Một câu thơ cũng nguôi ngoai nỗi sầu.
Áo ai bay lúc qua cầu,
Mà trong thơ vẫn có mầu trắng bay.
Nhớ rồi quên đấy, ô hay!
Câu thơ đánh mất cứ ray rứt hoài.
Phải chi đêm vẫn còn dài,
Phải chi đủ nhớ hết bài thơ quên
Giật mình,em vẫn nằm bên
Vòng tay ôm để đáp đền câu thơ
Thôi đừng nghĩ ngợi vu vơ
Quên thơ đi, có vợ chờ một bên

cao nguyên minh
Ảnh đại diện

Đới Thúc Luân

別鄭谷

朝陽齋前桃李樹,
手栽清蔭接比鄰。
明年此地看花發,
愁向東風憶故人。

戴叔倫  


Biệt Trịnh Cốc

Triêu dương trai tiền đào lý thụ,
Thủ tài thanh ấm tiếp tỉ lân.
Minh niên thử địa khán hoa phát,
Sầu hướng đông phong ức cố nhân.

Đới Thúc Luân

Từ biệt Trịnh Cốc

Đào lý trước nhà đón nắng mai,
Ngả sang hàng xóm bóng lan dài.
Đất này năm mới xem hoa nở,
Thấy gió đông buồn lại nhớ ai.

Cao Nguyên
Ảnh đại diện

Tống thê nhập đạo 送妻入道 -Lý Thiệp

送妻入道

人無回意似波瀾,
琴有離聲為一彈。
縱使空門再相見,
還如秋月水中看。

李涉

Tống thê nhập đạo

Nhân vô hồi ý tự ba lan ,
Cầm hữu ly thanh vị nhất đàn .
Túng sử không môn tái tương kiến ,
Hoàn như thu nguyệt thủy trung khan .

Lý Thiệp
Quyển 477_50

  Tiễn vợ đi tu

Người không về như sóng trôi đi,
Đàn vẳng lên từng tiếng biệt li.
Giả sử cửa thiền mà gặp lại,
Trăng thu bóng nước đẹp làn mi.

Cao Nguyên
Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhiễm

送李錄事赴饒州

北人南去雪紛紛,
雁叫汀沙不可聞。
積水長天隨遠客,
荒城極浦足寒雲。
山從建業千峰出,
江至潯陽九派分。
借問督郵才弱冠,
府中年少不如君。

皇甫冉
卷249_21


Tống Lý lục sự phó Nhiêu Châu

Bắc nhân nam khứ tuyết phân phân ,
Nhạn khiếu đinh sa bất khả văn .
Tích thủy trường thiên tùy viễn khách ,
Hoang thành cực phố túc hàn vân .
Sơn tòng Kiến Nghiệp thiên phong xuất ,
Giang chí Tầm Dương cửu phái phân .
Tá vấn đốc bưu tài nhược quán ,
Phủ trung niên thiếu bất như quân .

Hoàng Phủ Nhiễm

dịch thơ :

Tiễn Lý lục sư…
Ảnh đại diện

Liễu (Đường Ngạn Khiêm)春思春愁一萬枝,
遠村遙岸寄相思。
西園有雨和苔長,
南內無人拂檻垂。
遊客寂寥緘遠恨,
暮鶯啼叫惜芳時。
晚來飛絮如霜鬢,
恐為多情管別離。

唐彥謙Liễu

Xuân tứ xuân sầu nhất vạn chi,
Viễn thôn dao ngạn ký tương ti.
Tây Viên hữu vũ hòa đài trưởng,
Nam Nội vô nhân phất hạm thùy.
Du khách tịch liêu giam viễn hận,
Mộ oanh đề khiếu tích phương thì.
Vãn lai phi nhứ như sương mấn,
Khủng vị đa tình quản biệt ly.

Đường Ngạn Khiêm

Liễu

Muôn cành xuân gợi ý sầu vương,
Thôn vắng bờ xa gửi nhớ thương.
Mưa chốn Tây Viên rêu biếc…
Ảnh đại diện

Văn tử quy - La Nghiệp

聞子規

蜀魄千年尚怨誰,
聲聲啼血向花枝。
滿山明月東風夜,
正是愁人不寐時。

羅鄴Văn tử quy

Thục phách thiên niên thượng oán thùy ,
Thanh thanh đề huyết hướng hoa chi .
Mãn sơn minh nguyệt đông phong dạ ,
Chánh thị sầu nhân bất mị thì .

La Nghiệp

Nghe quốc kêu


Ai oán ngàn năm hồn Thục Đế;
Tiếng kêu nhỏ máu xuống đài hoa.
Gió xuân lộng núi đêm trăng sáng,
Là lúc buồn thao thức nhớ nhà.


Cao Nguyên
Ảnh đại diện

Cao Đỉnh

村居

草长莺飞二月天,
拂堤杨柳醉春烟,
兒童放学归来后
忙趁东风放纸鸢。

高鼎


Thôn cư

Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên ,
Phất đê dương liễu túy xuân yên ,
Nhi đồng phóng học quy lai hậu ,
Mang sấn đông phong phóng chỉ diên 。

Cao Đỉnh

Ở quê

Tháng ba cỏ mọc, oanh bay
Trên đê liễu rủ, xuân say hương lòng
Trẻ con nghỉ học về đồng,
Thả diều cùng với gió đông trong làng.

Cao Nguyên
Ảnh đại diện

Đỗ Tuân Hạc

山中寡婦(一作時世行)

夫因兵死守蓬茅,
麻苧衣衫鬢髮焦。
桑柘廢來猶納稅,
田園荒後尚征苗。
時挑野菜和根煮,
旋斫生柴帶葉燒。
任是深山更深處,
也應無計避征徭。

杜荀鶴

Sơn trung quả phụ ( nhất tác " Thời thế hành " )

Phu nhân binh tử thủ bồng mao ,
Ma trữ y sam mấn phát tiêu .
Tang chá phế lai do nạp thuế ,
Điền viên hoang hậu thượng chinh miêu .
Thời khiêu dã thái hòa căn chử ,
Toàn chước sinh sài đới diệp thiêu .
Nhậm thị thâm sơn cánh thâm xứ ,
Dã ưng vô kế tị chinh diêu .

Đỗ Tuân Hạc

Chú thích:
Chá 柘 : cây chá , giống như…

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):