Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

cao nguyên minh春思春愁一萬枝,
遠村遙岸寄相思。
西園有雨和苔長,
南內無人拂檻垂。
遊客寂寥緘遠恨,
暮鶯啼叫惜芳時。
晚來飛絮如霜鬢,
恐為多情管別離。

唐彥謙Liễu

Xuân tứ xuân sầu nhất vạn chi,
Viễn thôn dao ngạn ký tương ti.
Tây Viên hữu vũ hòa đài trưởng,
Nam Nội vô nhân phất hạm thùy.
Du khách tịch liêu giam viễn hận,
Mộ oanh đề khiếu tích phương thì.
Vãn lai phi nhứ như sương mấn,
Khủng vị đa tình quản biệt ly.

Đường Ngạn Khiêm

Liễu

Muôn cành xuân gợi ý sầu vương,
Thôn vắng bờ xa gửi nhớ thương.
Mưa chốn Tây Viên rêu biếc phủ,
Người thưa Nam Nội rủ song đường.
Cuối ngày oanh hót thương mùa cũ,
Cô tịch ôm sầu khách viễn phương.
Tiếng sáo biệt ly ray rứt quá,
Tơ chiều bay ngỡ tóc pha sương.

Cao Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MDnguyen50

Xuân ý xuân sầu  vạn nổi vương
Thôn xa bờ ngẳn  gởi sấu thương
Tây Viên có gió hoà đài trưởng
Nam Nội không ngườI phất hạm thùy
Viễn khách cô liêu  ôm mốI hận
Cô Oanh  hót tịch  ghịt  nổI hờn
Tơ chiều bở ngở sương pha tóc
Chi quản đa tình biệt ly huơng
                           MD
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Ái

LIỄU
Đường Ngạn Khiêm
Muôn cành xuân gợi sầu xuân,
Thôn xa bờ vắng vô ngần nhớ thương.
Tây Viên mưa phủ rêu sương,
Lưa thưa Nam Nội song đường người sang.
Chiều tà oanh hót sầu vương,
Ôm niềm cô tịch viễn phương khách sầu.
Ly quê tiếng sáo đục ngầu,
Tơ chiều bay mái tóc sầu trắng sương.
   Trà Sơn Phạm Quang Ái dịch
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Vạn cành xuân gợi nỗi sầu,
Xa thôn vắng bãi gợi màu tương tư.
Mưa Tây Viên phủ rêu mờ,
Thùy song Nam Hội mà chờ đón ai?
Oanh chiều vẳng tiếng xót tai,
Vì nay viễn khách nhớ hoài cố hương.
Tơ chiều thêm bạc tóc sương,
Xa quê, sáo một tiếng thương đứt lòng.
Trần Hoàng Tiến dịch.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]