Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

231
ĐẦU TƯ SỨC KHOẺ
Phạm Bá Chiểu

Đầu tư siêu lợi nhuận
Là sức khoẻ chính mình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

232
BƯỚC CHẬM?
Phạm Bá Chiểu

Bước chậm nhanh hơn chẳng bước nào
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

233
THỂ LỰC VÀ TINH THẦN
Phạm Bá Chiểu

Thể lực yếu, tinh thần sao thể khoẻ?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

234
ĐỐI ẨM
Phạm Bá Chiểu

Môi ta uống rượu
Tim ta uống tình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

235
RƯỢU HÙNG BIỆN
Phạm Bá Chiểu

Ai cũng nhà hùng biện
Nếu cho uống rượu ngon
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

236
BỆ PHÓNG TÊN LỬA
Phạm Bá Chiểu

Sức khoẻ là bệ phóng
Tên lửa trí tuệ bay
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

237
GIÀ?
Phạm Bá Chiểu

Không có khái niệm già
Khi học điều mới mẻ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

238
TÌM HAY TẠO?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc? Không tìm mà hãy tạo ra
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

239
SỨC KHOẺ VÀ SẮC ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Sức khoẻ là đất tốt
Cây sắc đẹp đơm hoa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

240
CHÀO NGÀY MỚI
Phạm Bá Chiểu

Trời toả nắng
Tự ta
Cần toả sáng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối