Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

251
TÀI GIẤU BẤT TÀI
Phạm Bá Chiểu

Che giấu sự bất tài cũng đòi hỏi tài năng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

252
YÊU THƯƠNG VÀ THÙ HẬN
Phạm Bá Chiểu

Ngàn yêu thương còn thiếu
Một thù hận đã thừa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

253
TỰ TOẢ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Đời không cho mặt trời
Hãy tự mình toả nắng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

254
TÌNH YÊU LÀM ĐƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu biến được điều
Không thể thành có thể
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

255
HÀNG THẬT, HÀNG NHÁI
Phạm Bá Chiểu

Tình thật tìm không dễ
Tình nhái nhiều vô kể
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

256
TIẾNG VỌNG CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời như tiếng vọng
Phát ra đúng thu về
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

257
TÌNH ĐẦU LUÔN ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Sao tình đầu luôn đẹp?
Như Adam, Eva!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

258
THUỐC BỔ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- Thuốc bổ tim
Chẳng thể gì dám sánh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

259
TÌNH YÊU TRỊ LIỆU
Phạm Bá Chiểu

Gì thể cho sức khoẻ
Hơn tình yêu thiết tha?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

260
LÂU ĐÀI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Xây lâu đài cực khó
Phá đi dễ vô cùng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối