Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

281
BÍ QUYẾT ĐẸP LÀN MÔI
Phạm Bá Chiểu

Bí quyết làn môi đẹp?
Chỉ nói lời ngọt, hay!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

282
YÊU NHIỀU, NÓI ÍT?
Phạm Bá Chiểu

Khi tình yêu dâng chật
Không còn chỗ nói lời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

283
NGHÈO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy quẳng đàn bà xinh
Cho kẻ nghèo trí tưởng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

284
HẠT GIỐNG MÙA YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mắt gieo một hạt giống
Mà bội thu mùa yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

285
NGANG GIÁ
Phạm Bá Chiểu

Trái tim tình mua được
Chỉ bằng trái tim yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

286
KIM CƯƠNG VÀ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Kim cương em sao thể
Không nắng anh, long lanh?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

287
HÁI THƠ
Phạm Bá Chiểu

Hái từ em ánh mắt
Vần thơ dâng tình yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

288
TỰ TIN
Phạm Bá Chiểu

Ai sẽ tin mình
Nếu mình chẳng tự tin?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

289
Ủ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Em ủ men thơ
Nấu rượu tình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

290
KHOA HỌC VÀ NHÂN LOẠI
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có khoa học-
Nhân loại không mặt trời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối