Trang trong tổng số 20 trang (196 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

291
HẠNH PHÚC VÀ KẺ THÙ
Phạm Bá Chiểu

Bạn làm sao hạnh phúc
Khi có một kẻ thù?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

292
TÂM ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Gỗ tốt làm đồ xinh
Tâm đẹp làm đời đẹp
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

293
KHÓ NÓI
Phạm Bá Chiểu

Nói dối vỡ niềm tin
Nói thật tổn thương tim
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

294
TIỀN VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tiền quan trọng cách tiêu
Tim quan trọng cách yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

295
TIÊU TIỀN THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu

Du lịch là dùng tiền
Mua độ dày hiểu biết
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

296
SUỐI NHỚ AI?
Phạm Bá Chiểu

Chim ru, suối không ngủ
Nhớ ai, oằn cong đêm
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

297
GIỮ NẮNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Hãy giữ nắng tim tình
Cho hoa vườn tim nở
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

298
THIẾU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu khắp trần gian
Nhưng ai ai cũng thiếu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

299
ĐÀN CHIM BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Chim cõng nắng
bay
hót...
Nhuộm rực hồng
sông xanh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

300
NÂNG
Phạm Bá Chiểu

Muốn nâng mình cao thêm
Hãy nâng người khác lên
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (196 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] ›Trang sau »Trang cuối