Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

261
LẠ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Thiên nhiên nói mãi, loài người chẳng nghe
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

262
LỜI TỎ TÌNH KHÔNG NÓI
Phạm Bá Chiểu

Ánh mắt ấy, lời tỏ tình không nói
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

263
TÌNH YÊU LÀ VUA
Phạm Bá Chiểu

Bởi tình yêu là vua
Nên đứng trên luật pháp
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

264
TÓC EM DÀY
Phạm Bá Chiểu

Đầu toàn tóc

Óc toàn anh!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

265
NGÀY MAI TỪ HÔM NAY
Phạm Bá Chiểu

Nỗ lực hôm nay
Là chuẩn bị tốt cho ngày mai
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

266
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mưa tình càng lớn, cầu vồng càng xinh!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

267
MẮT CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Mắt em cười
Toé lửa
Nhóm tình anh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

268
TÌNH YÊU VÀ CAFE
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như cafe
Càng ngon càng mất ngủ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

269
TÌNH MÙ QUÁNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu quả mù quáng:
Thấy bông hồng không gai
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

270
TRÁI TIM ĐÀN BÀ?
Phạm Bá Chiểu

Trái tim đàn bà
Như đại dương
Bí ẩn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối