Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

220
GIA VỊ THẤT BẠI
Phạm Bá Chiểu

Thất bại là gia vị
Ngon bữa ăn thành công


221
SAI LẦM VÀ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Người chưa mắc sai lầm
Chưa thể người thành công
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

222
MỒ HÔI?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai chìm
Trong mồ hôi chính mình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

223
LÃNG PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Ngày không thấy
Em cười-
Ngày lãng phí
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

224
CỔ TÍCH THÀNH HIỆN THỰC
Phạm Bá Chiểu

Chuyện cổ tích
Bỗng thành em- Hiện thực
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

225
NGỌN LỬA VĨNH CỬU
Phạm Bá Chiểu

Đem tình đốt
Lửa bỗng thành
Vĩnh cửu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

226
SAY MEN
Phạm Bá Chiểu

Men rượu tỉnh
Men tình
Say
Chẳng tỉnh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

227
BÍ QUYẾT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nhìn người yêu thấy đẹp
Đừng nhìn đẹp thấy yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

228
NHÌN SÂU
Phạm Bá Chiểu

Nhìn sâu mắt em thương
Anh thấy đang thiên đường
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

229
TÌNH CHIA
Phạm Bá Chiểu

Nếu không sống cùng cuộc đời
Hãy
Sống trong tim
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

230
TRÂN QUÝ
Phạm Bá Chiểu

Ai từng trải bão biển
Biết quý ngày biển yên
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối