Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

TIM TÌNH TAN VỠ
Phạm Bá Chiểu

Không chết vì đau

Đau đến chết
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

ÁNH SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Không tìm được ánh sáng
Hãy tự mình sáng lên!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

CHÌA KHOÁ THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, chìa khoá vàng
Mở thiên đàng hạnh phúc
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

GIẬN?
Phạm Bá Chiểu

Giận- Đem lỗi người khác
Đày đoạ mình đầu tiên
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

ÁNH SÁNG VÀ KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Không ánh sáng
Kim cương là
Viên sỏi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]