Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

241
LAO ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Lao động cho ta
Ngày ngắn lại
Đời dài ra
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

242
KHÍCH LỆ
Phạm Bá Chiểu

Một lời khích lệ đẹp
Thay đổi một tương lai
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

243
KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Người yêu tốt khó tìm
Lại càng khó lãng quên
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

244
TRÁI TIM TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu biến
Tim ta
Thành tổ ấm
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

245
NGẮN, DÀI
Phạm Bá Chiểu

Nói yêu quá ngắn, nói quên quá dài
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

246
KÝ ỨC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ký ức tình yêu
Chẳng thể ai
Đánh cắp
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

247
MẮT HÔN
Phạm Bá Chiểu

Có nụ hôn
Không trao qua môi
Trao qua mắt
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

248
THÀ
Phạm Bá Chiểu

Thà yêu rồi mất hơn đời không yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

249
TÌM BÌNH YÊN
Phạm Bá Chiểu

Đừng tìm bên ngoài
Bình yên ở trong tim
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

250
TRÍ NÃO
Phạm Bá Chiểu

Trí não như chiếc dù
Hoạt động tốt khi mở
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối