Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

507
RƯỢU THẠCH SANH
Phạm Bá Chiểu

Mắt em đôi bình rượu
Mãi uống say lại đầy
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

508
BỆNH CUỒNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi chàng cuồng si nàng
Chỉ nàng là thuốc chữa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

509
KẺ CƯỚP EM
Phạm Bá Chiểu

Em đến đây để cướp
Nụ hôn anh ngọt ngào


510
NỤ HÔN?
Phạm Bá Chiểu

Không thể cho, không nhận
Không thể nhận, không cho


511
NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn là khoảng cách
Ngắn nhất giữa hai tim


512
MỒ HOANG
Phạm Bá Chiểu

Không tình yêu ngự trị
Trái đất thành mồ hoang


513
KHÔNG THỨC
Phạm Bá Chiểu

Giá gặp em trong mơ
Anh mong mình ngủ mãi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

514
TOE TOÉT
Phạm Bá Chiểu

Em cười toe toét
Giấu vết loét trong tim
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

515
THỂ DỤC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thể dục giúp người khoẻ
Tình yêu khiến tim cường
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

516
THÀ Ế
Phạm Bá Chiểu

Biết yêu khổ thế
Thà xưa chịu ế


517
NGỦ CÙNG
Phạm Bá Chiểu

Đêm nay ta hãy ngủ
Cùng nhau trong tim nhau


518
THỬ BẠN
Phạm Bá Chiểu

Lửa thử vàng
Khó khăn thử bè bạn


“Gold is proved in the fire, friendship in need.”

519
THƠ TÌNH SAY
Phạm Bá Chiểu

Uống trộm tiếng ai cười
Thơ tình say suốt đời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

520
ĂN, NÓI
Phạm Bá Chiểu

Hãy ăn thứ mình thích
Hãy nói lời người ưa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

521
ĐỪNG BUÔNG KẺO LẠC
Phạm Bá Chiểu

Đừng buông tay nhau nhé
Kẻo lạc thơ tình anh


522
LÝ LẼ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Lý lẽ của tình yêu?
Yêu không cần lý lẽ!


523
NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Thời gian như quay ngược
Khi chúng mình bên nhau


524
LẠC VÀO NHAU
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một lần chạm mắt
Mình đã lạc vào nhau
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

525
SÂU LẮNG
Phạm Bá Chiểu

Sông càng sâu càng lặng
Tình càng sâu càng lắng


526
NGẮN VÀ DÀI
Phạm Bá Chiểu

Tình làm ngày ngắn lại
Nhưng làm đời dài ra

527
NƯỚC VÀ THUYỀN
Phạm Bá Chiểu

Thuyền có thể trong nước
Nhưng nước chớ trong thuyền!


528
GÂY BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Thuốc lá gây ung thư
Em gây bệnh tương tư


529
TIỀN VÀ BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền không làm hết bệnh
Nhưng bệnh làm hết tiền
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Hạ


      Hạ về
             Tái tê
                     Mắt phượng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]