Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

半 夜 醒
                      藜春楷
               覺 醒 夜 闌 三 四 更
               西 邊 月 影 樹 連 城
               朦 朧 煙 火 池 心 裡
               聞 動 魚 群 戲 月 聲

                  BÁN DẠ TỈNH
                 LÊ XUÂN KHẢI
        Giác tỉnh dạ lan tam tứ canh.
        Tây biên nguyệt ảnh thụ liên thành.
        Mông lung yên thuỷ trì tâm lí
        Văn động ngư quần hí nguyệt thanh.

             THỨC GIẤC VÀO NỬA ĐÊM
        Tỉnh giấc đêm đà quá nửa sang.
        Hàng cây trăng xế bóng in bằng.
        Mặt hồ đêm phủ đầy sương khói.
        Bì bõm nằm nghe cá rỡn trăng.
                 
                    1995

                RẾVEIL À MINUIT
                  LE XUAN KHAI
   Peut-être minuit s'est passée, on se réveille.
   Sous la lune qui s'oriente vers l'horizon
   La rangée d'arbres ressemble à une muraille.
   Dans l'étang aux rosées frétillent les poissons.

             ПРОБУЖДЕНИЕ В ПОЛНОЧИ
                  ЛЕ СУАН ХАИ
    Может быть полночь протекла, проснулся я
    На западе сени деревьев на стену похожи
    В озере под туманом слышны трепетания
    Рыб, клевающих отражения луны
               
          NGUYỄN CHÂN dịch 26.04.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VÔ DUYÊN
        Em tôi sắc nước hương trời
   Tiếng nghe thánh thót như lời oanh ca
        Khen em, em bảo: Thôi mà
   Xin đừng nịnh nữa, em hoa mắt rồi!

                 無 緣
          國 色 天 香 兄 小 妹
          嗓 喑 清 脆 似 鶯 歌
          贊 揚 妹 告 成 餘 了
          使 我 奉 承 滿 眼 花

               VÔ DUYÊN
Quốc sắc thiên hương huynh tiểu muội
Tảng âm thanh thuý tự oanh ca
Tán dương muội cáo thành dư liễu
Sử ngã phụng thừa mãn nhãn hoa.

              DISGRACIEUX
  Ma soeur est d’une beauté élégante.
  Elle parle tel le lotiot qui chante
  Je la louange, elle dit : C’est assez
  Cela m’a rendu les yeux aveuglés!

               НЕЛОВКИЙ
   Божественная красота-моя сестра.
   Она говорит как поёт соловей.
   Я её хавалил, она сказала:
   Достаточно! Уж от этих листей
   Сильно рябит в глазах у меня!

            NGUYỄN CHÂN

           LACKING CHARM
 I praise: “Oh! Dear young lady,
 I’m fascinating by your beauty
 And by your golden voice
 Being like an oriole’s singing”
 You answer:”Stop your praise!
 I am dazzled by your flattering!”

        Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NỊNH ĐẦM
         Người tặng tôi ba chữ "giỏi nịnh đầm"!
         Nào ai hay có thực tự thâm tâm ?
         Nếu đầm thích, suốt đời tôi còn nịnh.
         Nhược bằng không, chỉ xin chớ rủa thầm !

                       GALANTERIE
      Un jour deux mots"très galant"on m’a dédiés.
      Qui sait du profond du coeur sont-ils proférés?
      Madame! Si vous plait cette galanterie
      Je vous répondrai jusqu’au terme de la vie.
      Si non, de ne pas me maudire, je vous prie!

                        佞 女 流
              善  佞  女  人  卿  贈  我
              誰  知  卿  語  自  深  心
              女  流  如  果  猶  憂  愛
              我  愿  終  生  佞  盡  勤
              如  若  不  應  惟  一  請
              深  沈  勿  詛  我  知  恩

                    
                     NỊNH NỮ LƯU
        "Thiện nịnh nữ nhân" khanh tặng ngã
        Thuỳ tri khanh ngữ tự thâm tâm ?
        Nữ lưu như quả do ưu ái
        Ngã nguyện chung sinh nịnh tận cần
        Như nhược bất ưng duy nhất thỉnh
        Thâm trầm vật trớ ngã tri ân     

                NGUYÊN CHÂN 22.08.10

             БЫТЬ ДАМСКИМ УГОДНИКОМ
     Дамским угодником ты меня увенчает.
     Эти слова с твой глубины души ли? Кто знает!
     Если это тебе нравится буду всью жизнью льстить
     Тодько про себя меня не проклиняй, если нет!

        NGUYỄN CHÂN 14.04.2012 (Вольный перевод)

                      GALLANT
            They call me a Gallant man.
            Is it true? I ask myself.
            My Dear, If you like...I’ll be...
            If not, please don’t blame me.

              Translation by TMCS-NTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

臨 鏡
                      黎 春 楷
                面 瘦 不 應 臨 鏡 照
                心 清 頻 慰 淡 生 安
                思 維 慢 轉 遺 人 笑
                往 念 當 年 說 李 陳
         
                     LÂM KÍNH
                   LÊ XUÂN KHẢI
        Diện sấu bất ưng lâm kính chiếu.
        Tâm thanh tần uỷ đạm sinh an.
        Tư duy mạn chuyển di nhân tiếu,
        Vãng niệm đương niên thuyết Lí Trần!

                  ĐẾN BÊN GƯƠNG
                  LÊ XUÂN KHẢI
           Mặt gầy nên ngại soi gương,
    Giữ lòng thanh thản, sống thường yên vui.
           Tư duy chậm chuyển, người cười,
    Lí Trần hay nhắc đến đời ngày xưa.
                       
                   1981

                 DEVANT LE MIROIR
                   LE XUAN KHAI
    Visage émacié, dans la glace on ne se mire.
    Par âme sereine et vie sobre on est soulagé.
    Arriéré, on devient fable du quartier.
    Des histoires de Li Tran, on trouve long à dire.

                  ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
                   ЛЕ СУАН ХАИ
    С измождённым видом смотреть в зердало боюсь
    Веду радостную жизнь со спoкойной душой
    Как притчей во языцех смеятся надо мной
    О временах Ли Чан всегда рассказываю.

       NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn và Nga văn
                25.04.2009 ; 26.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

曉 風
                     黎 春 楷
               曉 風 推 醒 我 濃 眠
               對 面 花 池 滿 睡蓮
               不 待 風 吹 花 夜 發
               還 教 枝 上 鳥 聲 暄

                  HIỂU PHONG
                 LÊ XUÂN KHẢI
       Hiểu phong thôi tỉnh ngã nồng miên.
       Đối diện hoa trì mãn thuỵ liên.
       Bất đãi phong xuy hoa dạ phát.
       Hoàn giao chi thượng điểu thanh huyên.

                   GIÓ SỚM
        Gió mai lay tỉnh giấc đang nồng.
        Ao súng hoa đua nở rực hồng.
        Chẳng đợi gió mai, hoa tự nở.
        Rủ bầy chim hót rộn tầng không.

                     1993

               LE VENT MATINAL
                LE XUAN KHÂI
Du profond sommeil le vent matinal me réveille.
Nuitament, dans l'étang, n'attendant pas le vent
Les lotus s'épanouissent abondamment
Excitant les oiseaux à chanter sur la treille.

               УТРЕННИЙ ВЕТЕРОК
                 ЛЕ СУАН ХАИ
   Ветерок пробудил меня от крепкого сна
   На озере лотусы ещё не проснулась
   Их цветы распускаются не ожидая ветра
   И птицы на ветвях на хоровод призывая

 NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn và nga văn
         25.03.2009 ; 26.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

初 夏 即 景
               響 亮 蟬 聲 戴 夏 來
               通 紅 鳳 尾 約 無 差
               青 青 荷 笠 披 湖 面
               花 尚 含 羞 半 未 開

                 SƠ HẠ TỨC CẢNH
                  LÊ XUÂN KHẢI
        Ưởng lạng thiền thanh đái hạ lai.
        Thông hồng phượng vĩ ước vô sai.
        Thanh thanh hà lạp phi hồ diện.
        Hoa hướng hàm tu bán vị khai.

              TỨC CẢNH ĐẦU MÙA HÈ
           Ra rả tiếng ve đón hạ về.
           Rực hồng phượng giữ hẹn cùng hè.
           Nón sen xanh biếc che hồ rộng.
           Hoa nửa thẹn thùng, nửa ấp e.
                       1995

               COMMENCEMENT DE L'ÉTÉ
                    LE XUAN KHAI
 Les cris sans fin des cigales viennent l'accueillir.
 C'est à l'heure où les oeillets d'Espagne flamboient.
 Sur le lac tant de feuilles de lotus verdoient.
 Mais c'est tôt pour leurs fleurs timides de s'ouvrir.

          
                    НАЧАЛО ЛЕТА
                    ЛЕ СУАН ХАИ
        Без умолку цыкады кричат громко
        По обещанию гвоздики цветают
        Листья лотусов покрывают озеро
        Но цеты, стесняя, ещё не распускаются
                            
          NGUYÊN CHÂN dịch sang Pháp văn
             và Nga văn 27.04.2009 ;
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

秋 來
                秋 來 柿 子 點 枝 紅
                塞 雁 如 期 劃 半 空
                黃 葉 迎 霜 催 老 感
                菊 情 晚 放 慰 秋 風

                     THU LAI
                  LÊ XUÂN KHẢI
          Thu lai thị tử điểm chi hồng.
          Tái nhạn như kì hoạch bán không.
          Hoàng diệp nghinh sương thôi lão cảm.
          Cúc tình vãn phóng uỷ thu phong

                    THU SANG
         Chấm đỏ cành hồng, thu đã sang.
         Bên trời chim én xếp ngang hàng.
         Lá vàng sương nặng se lòng lão.
         An ủi tình thu cúc muộn màng.
                      
                      1995

            L’ARRIVÉE DE L'AUTOMNE
                  LE XUAN KHAI
Quelques fruits rougissent les branches de kaki.
Sur l’azur se profilent des rangées d’oies sauvages.
Feuilles jaunes aux rosées, le barbon s'en attendrit.
Par chrysanthèmes tardifs l’alizé le soulage

                  ПРИХОД ОСЕНИ
                  ЛЕ СУАН ХАИ.
    Красят ветви хаки несколко их фруктов  
    Лебеди по рядам летят на зимовку
    Жёлтые листья в росе печалят стариков
    Позние хризантемы утешают их душу
                      
       NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn
           và Nga văn 27.04.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

花 香
                  黎 春 楷
             搨 伴 栽 花 馥 郁 芳
             花 香 催 念 舊 時 香
             故 人 疊 疊 愁 相 隔
             海 角 天 涯 何 遠 長

                 HOA HƯƠNG
               LÊ XUÂN KHẢI
     Tháp bạn tài hoa phức úc phương.
     Hoa hương thôi niệm cựu thời Hương.
     Cố nhân điệp điệp sầu tương cách.
     Hải giác, thiên nhai hà viễn trường?

            HƯƠNG THƠM CỦA HOA
      Hoa thơm đặt sát bên giường.
 Hương gây nỗi nhớ, niềm thương ngày nào.
      Buồn xô lớp lớp nao nao,
 Chân trời, góc bể xiết bao cách vời!

                1996

              FRAGRANCE
            LE XUAN KHAI
Les fleurs à côté du lit exhalent leur Fragrance(*)
Qui rappelle les souvenirs du passé.
La vieille copine est déjà à mil distances
À la dérive, qu’on se sent le cœur serré.

           ЦВЕТОВЫЙ АРОМАТ
             ЛЕ СУАН ХАИ
Рядом с кроватью цветы источают Aромат(**)
Который напоминает бывшую любимую
Где сейчас она скитается по белу свету
Нельзя чем мою душевную боль залечивать
-----------------
(*) Jeux de mot : Frâgnce enVietnamien : Nom de la femme
vertueuse- (**) Игра слов По Вьенамски Аpomaт Ж Имя  
лобродетельной женшины
                
   NGUYỄN CHÂN  dich sang pháp văn và Nga văn
             27.04.2009 ; 26.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

夜 聞 禪 聲
                         黎 春 楷
                   抵 夏 人 人 厚 被 眠
                   天 廷 從 下 界 更 新
                   厚 毛 禽 獸 當 常 事
                   瘦 薄 蟬 聲 叫 苦 寒

                   DẠ VĂN THIỀN THANH
                      LÊ XUÂN KHẢI
              Để hạ nhân nhân hậu bị miên.
              Thiên đình tòng hạ giới canh tân.
              Hậu mao cầm thú đương thường sự,
              Sấu bạc thiền thanh khiếu khổ hàn!

                    ĐÊM NGHE TIẾNG VE KÊU
                         LE XUAN KHAI
                Hết hè ai cũng đắp chăn dầy.
                Đổi mới Trời theo hạ giới đây.
                Cầm thú lông dầy xem chuyện bỡn.
                Ve kêu khổ, cánh mỏng, thân gầy!
                   
                              1999

               LES CRIS DES CIGALES DANS LA NUIT
                          LE XUAN KHAI
        Fin d’été, des vêtements d'automne on utilise.
        Imitant ici-bas la Cour Céleste innove aussi.
        Les animaux au pelage épais tout ça négligent.
        Mais s'en lamentent toujours les cigales amaigries.

                      КРИЧАТ ЦИКАДЫ НОЧЬЮ
                          ЛЕ СУАН ХАИ
             Готовят осенние одежды к концу лета
             Небесный Двор также готовился к этому
             Животные с густым пухом с этим не ечитаются
             А хрупные цикады всегда кричат от холода
                           
                NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn và
                 Nga văn 27.04.2009 ; 26.012.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

文 展 啊
                     黎 春 楷
               詩 壇 從 此 欠 騷 人
               憶 展 愁 吟 不 動 唇
               閬 苑 漸 尋 翰 墨 友
               詩 成 朗 誦 夢 中 聞

                  VĂN TRIỂN A!
       Thi đàn tòng thử khiếm tao nhân.
       Ức Triển sầu ngâm bất động thần.
       Lãng uyển tiệm tầm hàn mặc hữu.
       Thi thành lãng tụng mộng trung văn!

                 VĂN TRIỂN ƠI!
                 LÊ XUÂN KHẢI
       Thi đàn nay vắng bóng nhà thơ.
       Ngâm chẳng động môi, nhớ thẫn thờ.
       Tiên cảnh bạn văn tìm gắng nhé.
       Thơ xong hãy đọc rõ trong mơ!

                      2003

            VAN TRIEN, MON CHER AMI!
                 LE XUAN KHAI
   Au cénacle tu ne peux plus te présenter.
   Je n'ose pas citer des vers, pensant à toi.
   Là-haut, cherche les confrères et cite moi
   Les poèmes que tu aurais composés!

             ВАН ЧЬЕНУ, МОЙ ДОРОГОЙ!
                   ЛЕ СУАН ХАИ
   Ты не можешь представвиться на сессии
   О тебе думая не могу говорить
   Стараясь своих коллегов там найти
   Ожидаю во сне слушать твои стихи

    NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn
  và Nga văn 27.04.2009 ; 27.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối