Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TỰ TRÀO
Gìa rồi, chửa hết thói ngông nghênh.
Xin hỏi tôn ông có biết mình ?
Ba vạn sáu ngàn xài quá nửa,
Đem về được mỗi cái hư danh !

自 嘲
白 頭 狂 妄 未 休 停
試 問 尊 翁 自 辨 明
三 萬 六 千 銷 過 半
迴 家 贏 得 獨 虛 名

TỰ TRÀO
Bạch đầu cuồng vọng vị hưu đình.
Thí vấn tôn ông tự biện minh :
Tam vạn lục thiên tiêu quá bán
Hồi gia doanh đắc độc hư danh !

SE MOQUER DE SOI-MÊME
Bien qu'on soit âgé mais on reste trop prétentieux.
Est-ce-que vous connaissez-vous mon petit vieux ?
Plus de la moitié de trente six mil qu'on mène (*)
Ne remporte qu'une réputation si vaine !
-----------------------
(*) 36 000 Jours, à peu près de 100 ans-durée souhaitable
d'une vie humaine.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ANH HÙNG MẠT LỘ
Về vườn cơm áo nhờ tay vợ
Hun đúc ngày đêm chí vá trời.
Thuyền rách sóng soài bờ cát trắng
Mộng còn xanh thẳm lộng trùng khơi.
                                          
末 路 英 雄
靠 妻 衣 飯 自 回 園
日 夜 熏 陶 志 補 天
懶 臥 破 船 沙 岸 上
重 洋 豪 夢 繞 蒼 煙

MẠT LỘ ANH HÙNG
Kháo thê y phạn tự hồi viên
Nhật dạ huân đào chí bổ thiên.
Lãn ngọa phá thuyền sa ngạn thượng
Trùng dương hào mộng nhiễu thương yên.

LE HẺROS ACCULÉ À L'IMPASSE
Comptant tout sur son épouse lorsqu'en retraite
On forge la volonté "rapécier les cieux"
À la barque délabrée au bord sablonneux
"Au large à guise" rêveries toujours promettent.

NGUYỄN CHÂN 01.09.2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NGẮM HÒN NON BỘ
Tuổi xanh chí khí theo sông núi.
Năm tháng về hưu dạ chửa mòn.
Tiếc buổi tung hoành, nay bó gối.
Buồn nhìn vũ trụ, mảnh con con !

觀 假 山
青 春 志 向 於 河 嶽
心 願 迴 休 未 損 磨
曩 日 縱 橫 今 抱 膝
閑 愁 坐 看 小 山 河

QUAN GIẢ SƠN
Thanh xuân chí hướng ư hà nhạc.
Tâm nguyện hồi hương vị tổn ma.
Nẵng nhật tung hoành kim bão tất.
Nhàn sầu tọa khán tiểu sơn hà !

DEVANT LA ROCAILLE
On a parcouru tout le pays dans sa jeunesse.
En retraite, la volonté ne se perd pas.
Regrettant le passé, genoux entre les bras
On contemple un microcosme. Quelle tristesse !

NGUYỄN CHÂN 30.12.2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TÂM SỰ NGƯỜI GIÀ
Về hưu tính làm gì
Cho đời ta đỡ ngán ?
Chiêm nghiệm thì vô hạn,
Nhưng ai thèm nghe ta ?
Lũ trẻ bảo : Người già
Toàn cháu con cụ "KHỐT"

老 翁 即 事
怎 做 後 回 休
莫 遣 憂 與 厭
無 限 已 占 驗
誰 人 聽 從 余
少 年 告 老 邁
矻 翁 子 孫 諸

LÃO ÔNG TỨC SỰ
Chẩm tố hậu hồi hưu
Mạc khiển ưu dữ yếm ?
Vô hạn dĩ chiêm nghiệm
Thuỳ nhân thính tòng dư ?
Thiếu niên cáo : Lão mại
"KHỐT ÔNG" tử tôn chư !

CONFIDENCE DU RETRAITÉ
Que peut-on faire quand le siège on quitte
Pour que la vie ne lui rende blasé ?
Aux vieux d'expériences sont ramassées.
Mais personne ne voudrait ça comprendre.
Et les jeunes cherchent à entreprendre :
Tout vieux est descendant de "KHOTABITE"(*)
----------------------
(*) Personnage suranné mais de bon coeur
dans un récit russe.

    NGUYỄN CHÂN 01.10.2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

DANG DỞ
Tiếc cho ông !
Suốt cuộc đời, tận trung, không tận hiếu.
Kề miệng lỗ, thành vị, chẳng thành danh.
Âu cũng đành !
Số trời nó thế !

不 完
可 惜 尊 翁
一 代 盡 忠 無 盡 孝
穴 邊 成 位 不 成 名
無 計 奈 何
命 數 曾 聞

BẤT HOÀN
Khả tích tôn ông !
Nhất đại tận trung, vô tận hiếu.
Huyệt biên thành vị, bất thành danh !
Vô kế nại hà,
Mệnh số tằng văn !

LA CARRIÈRE INACHEVÉE
C'est regrettable !
À son pays on consacre tous les jours qu'on vit.
Mais ses devoirs filiaux on n'a pas accomplis.
À côté de la fosse, son poste est nénérable.
Tandis que faire un nom lui est irréalisable !
Donc on doit se contenter
De son sort prédestiné !

       NGUYỄN CHÂN 14.05.2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

SỮNG SỜ
Vuốt tóc, xoè tay dăm sợi cụt,
Soi gương, sùm sụp hai hàng mi.
Thót mình, khuôn mặt ai trong ấy,
Ông ngoại hình như loáng hiện về!

屹 然
搔 頭 張 手 若 干 絲
朝 鏡 垂 低 雙 眼 皮
忽 見 鏡 中 誰 面 現
仿 如 外 祖 閃 形 歸

NGẬT NHIÊN
Tao đầu trưởng thủ nhược can ti
Triêu kính thuỳ đê song nhãn bì
Hốt kiến kính trung thuỳ diện hiện
Phảng như ngoại tổ thiểm hình qui.

STUPÉFACTION
On gratte les cheveux.
Quelques uns d’entre eux
Restent dans la main.
Dans ce miroir ce matin
Pendent les paupières.
On sursaute en apercevant
Une figure à l’instant
Qui ressemble à son grand-père

NGUYỄN CHÂN 15.06.2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐỜI TA
(Viết nhân kỉ niệm sinh nhật lấn 82)
Sáu mươi ai bảo đã già ?
Bẩy mươi có lẻ còn là thanh xuân.
Nay ta đã ngoại bát tuần
Vẫn chưa nghĩ đến giảm dần rong chơi.
Chín mươi hiểu hết lẽ đời.
Đến khi trăm tuổi “coi trời bằng vung”!

    NGUYỄN CHÂN 24.12.2010

我 生
六 十 人 未 老
七 十 尚 青 春
猶 遊 覽 八 旬
耄 年 知 世 事
百 歲 存 此 身
天 穹 似 一 蓋

NGÃ SINH
Lục thập nhân vị lão
Thất thập thượng thanh xuân
Do du lãm bát tuần
Mạo niên tri thế sự
Bách tuế tồn thử thân
Thiên khung tự nhất cái!

MA VIE
Qui dit que l’on est vieux déjà à soixante ans ?
Plus de soixante-dix, on reste adolescent.
À quatre-vingts deux ans, encore on vagabonde.
Dix ans après on comprend les raisons du monde.
À cent ans c’est moment de faire fi de tout!

      24.12.2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

EM VÀ TÔI
(Hồi ức sinh viên)
Em của tôi, rồi em của ai?
Mong hương, chờ dáng, nhớ nhung hoài.
Nhớ hoài quên bẵng điều quan yếu:
Em của ai, rồi mới của tôi!

ELLE ET MOI
(Réminissence à la vie estiduantine)
Elle était à moi, maintenant elle est à qui?
À sa silhouette et sa fragrance je pense.
J’en pense et l’attends mais toujours oublie l’essence:
Avant à moi, elle avait été à autrui!

NGUYỄN CHÂN 01.10.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

HỎI TRĂNG
Trăng chiếu khắp muôn nơi,
Trăng soi cả vạn đời.
Hỏi trăng, trăng có biết :
Thuyền đậu bến nào rồi ?

問 月
處 處 月 移 光
萬 代 嫦 娥 照
借 問 蟾 蜍 耀
艇 泊 何 岸 旁

VẤN NGUYỆT
Xứ xứ nguyệt di quang
Vạn đại thường nga chiếu
Tá vấn thiềm thừ diệu
Đĩnh bạc hà ngạn bàng ?

QUESTION À LA LUNE
La lune illumine tous les coins de la terre
Et les éclaire pendant des milliers de temps.
On lui demande est-ce-qu'elle est au courant
Cette barque aborda dans quel embarcadère ?

    NGUYỄN CHÂN 14.05.2007


BẾN XƯA
Cây đa, bến nước, con đò,
Tháng năm đi lại, hẹn hò mai sau.
Từ khi Nhà Nước bắc cầu
Con đò vắng bóng, biết đâu mà tìm !

古 渡
茶 棚 小 艇 老 榕
來 去 年 年 相 約
架 橋 時 刻 自 從
何 處 尋 舟 逢 著

CỔ ĐỘ
Trà bằng, tiểu đĩnh, lão dung,
Lai khứ niên niên tương ước.
Giá kiều thời khắc tự tòng
Hà xứ tầm chu phùng trước ?

L'ANCIEN EMBARCADÈRE
Sous le banian, dans l'auberge et devant la barque
Plusieurs fois déjà rendez-vous on s'est donné.
Dès que le pont est inauguré on remarque
La barque disparait, où donc pourrait-on la chercher ?

    NGUYỄN CHÂN 16.05.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

LES YEUX BLEUS
(Après avoir écouté un couplet de l'opéra OTHELLO)
Affectueux, les éclats de tes yeux
Murmurent des morceaux de romance.
Que je me noie dans ce bleu immense
Frayerais le chemin vers ton coeur !

MẮT BIẾC
Ôi ! Đôi mắt xanh gợn sóng
Thầm thì hát khúc yêu đương.
Giá được đắm chìm trong làn biếc ấy
Đến trái tim em anh cố tìm đường !

NGUYỄN CHÂN 20.11.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối