Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

THAN THÂN
    Khi răng tốt, chẳng có gì đổ miệng.
    Lúc có ăn, răng dần biến cả rồi!
    Ngồi thầm trách sao Ông Trời tai quái
    Nỡ ép mình rỏ dãi suốt đời ư?

                   自 嘆
              強 齒 有 時 無 食 品
              今 天 肴 宴 齒 牙 逃
              天 公 暗 責 多 端 些
              逼 我 垂 涎 一 世 勞

                   TỰ THÁN
     Cường xỉ hữu thời vô thực phẩm
     Kim thiên hào yến xỉ nha đào
     Thiên công ám trách đa đoan tá
     Bức ngã thùy diên nhất thế lao.

                  LAMENTATIONS
Me dents chômaient toujours lorsqu’elles étaient solides.
Quand j’ai de quoi goûter elles se sont enfuies.
Que Dieu soit méchant en m’obligeant toute la vie
À regarder manger les gens en rentrant les salives.

            ЖАЛОВАТЬСЯ НА СВОЮ СУДЬБУ
           Крепкие зубы да не было еды
           Есть еда но уж исчезли  все зубы
           Про себя упрекаю Хитрого Бога, который
           Заставил меня что б я всю жизнь глотал слюнки!

                NGUYỄN CHÂN O1.03.2012

                     LAMENTATIONS
   My teeth were always idle when they were solid
   Because I had nothing to eat.
   When I lost almost all my teeth,
   I’ve  many foods , but I cann’t eat!
   The God has made me swallowing the saliva for life
   To see people eating each time…!

                  自 嘆
               有 牙 無 食 品
               無 牙 食 品 多
               終 生 不 得 食
               老 天 甚 惡 啊

                  TỰ THÁN
         Hữu nha vô thực phẩm
         Vô nha thực phẩm đa.
         Chung sinh bất đắc thực,
         Lão thiên thậm ác a !

T           RANSLATION by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

MẮT MỞ, TAI NẶNG
         Nhìn đời bằng một mắt,
         Nghe đời chỉ một tai.
         Sao chán chường đế thế?
         Biết lắm, khổ nhiều thôi!

                眼 衰 耳 刺
                觀 世 無 雙 眼
                聽 人 一 耳 聞
                為 何 如 此 厭
                更 覺 更 愁 莘

             NHÃN SUY NHĨ THICH
          Quan thế vô song nhãn,
          Thính nhân nhất nhĩ văn.
          Vi hà như thử yếm?
          Cánh giác cánh sầu tân!

         CATARACTE ET HYPOACCOUSIE
On regarde ce monde d’un oeil seulement,
Et écoute les gens par une seule oreille.
Pourquoi agit-on d’une manìère pareille?
Tant qu’on sait, tant qu’on souffre aussi amèrement!
  
         КАТАРАКТА И ПОНИЖЕНИЕ СЛУХА
    Смотрят на свет только одним глазом.
    Слушают людей лишь одним ухом.
    Почему жизнь так разочаровать?
    Чем больше знать, тем больше и страдать!

           NGUYỄN CHÂN 27.01.2008

    BEING  HARD OF SEEING AND HEARING
Only one eye for seeing And one ear for hearing
What a bore for me!
But for everybody, take care, please!
The more you hear and see
The more you suffer from headaches!

         Translation by TMCS 03.08.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VƯỜN CŨ - NGƯỜI XƯA  (Đã có ở trang 6, nay thêm phần tiếng Nga)
      (Sau khi đọc 2 bài THẨM VIÊN của LỤC DU)
          Trông theo mấy nét xuân già,
       Hoa thơm, cỏ ngát đã xa nghìn trùng.
          Gọi hồn má đỏ, môi hồng,
       Chỉ toàn sương khói mủi lòng cố nhân.

                  舊 園 故 侶
               春 色 殘 凋 在 眼 前
               艷 香 散 盡 渺 茫 天
               招 魂 紅 臉 朱 脣 往
               惟 見 煙 霞 益 怛 然

                 CỰU VIÊN-CỐ LỮ
      Xuân sắc tàn điêu tại nhãn tiền,
      Sắc hương tán tận miểu mang thiên.
      Chiêu hồn hồng kiểm chu thần vãng,
      Duy kiến yên hà ích đát nhiên.

     L'ANCIEN PARC-L'ANCIENNE CONJOINTE
   Le printemps s'éloigne devant les yeux.
   Fragrance et beauté sont à mille lieues.
   Il évoque l'âme de son aimée.
   N’apparaissent que brouillard et fumée.
   Quel attendrisement pour l’amoureux !

        СТАРЫЙ ПАРК-БЫВШАЯ СУПРУГА
     Следит за чертами уходящей весны
     Аромат и красота уже за версту
     Взывает тогда к душам своей любимой
     Проявилисъ толъко дымы и туманы
     Какое несчастъе бывшему супругу!

         HAI BÀI THƠ CỦA LỤC DU
                 沈 園
                   陸 游
            城 上 斜 陽 畫 角 哀
            沈 園 非 復 舊 池 臺
            傷 心 橋 下 春 波 綠
            曾 是 驚 鴻 照 影 來
                   
            夢 斷 香 消 四 十 年
            沈 園 柳 老 不 吹 綿
            此 身 行 作 稽 山 土
            猶 吊 遺 蹤 一 泫 然

                THẨM VIÊN
                LỤC DU
   Thành thượng tà dương họa giác ai
   Thẩm Viên phi phục cựu trì đài
   Thương tâm kiều hạ xuân ba lục
   Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai.

   Mộng đoạn hương tiêu tứ thập niên
   Thẩm Viên liễu lão bất xuy miên
   Thử thân hành tác Kê Sơn thổ
   Do điếu di tung nhất huyễn nhiên.

        NGUYỄN CHÂN 27.05.2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VỤNG VỀ
         Sen tươi nở rộ giữa mùa
  Sắc khoe sắc thắm, hương đua hương nồng
         Yêu nhau chẳng hiểu nhau cùng
  Hái rồi, dứt nốt tơ lòng còn vương!

                   拙 笨
                旺 季 蓮 花 當 滿 開
                爭 香 鬥 色 共 夸 才
                相 親 相 愛 不 相 識
                心 緒 採 完 撤 去 哉

                    CHUYẾT BỔN
   Vượng quí liên hoa đương mãn khai
   Tranh hương, đấu sắc cộng khoa tài
   Tương thân, tương ái, bất tương thức
   Tâm tự thái hoàn, triệt khứ tai!

                    MALADRESSE
   Les fleurs de lotus s’épanouissent abondamment
   Elles se rivalisent de leur beauté et fragrance
   On s’aime mais on ne comprend pas mutuellement
   Les cueillant, on leur coupe les fibres du coeur
   Par méfiance

                   НЕЛОВКОСТЬ
        Цветы лотоса обильно раскрываются
        В аромате и красоте сотязаются
        Тот, кто их любит но их непонимал
        Собрав их, неотступные узы любви сорвал.

                NGUYỄN CHÂN 16.08.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

BÓNG ƠI (*)
                                NGUYỄN CHÂN
                       Trên vách lom khom ai đó nhỉ?
                       Là ta hay bóng ? Bóng hay ta ?
                       Đinh ninh cứ tưởng hai mà một
                       Giấc mộng Trang Chu có phải là ?

                       Lụ khụ, mắt mờ, chân cũng chậm.
                       Da mồi, tóc bạc, nhận không ra!
                       Thương ta bóng cố làm ra vẻ.
                       Nhỏ lệ ta thương bóng nhạt nhoà.

                       Tình nghĩa bắt đầu từ tiếng khóc.
                       Suốt đời tâm nguyện chẳng rời xa.
                       Khi xưa bay nhảy thường quên bẵng.
                       Thân thiết thì nay, tiếc đã già !
                       -------------------
                       (*) Tôi làm bài này, lấy hứng từ một bài trong
                       TIỂU THANH KÍ mà NGUYỄN DU có nhắc
                       đến trong một bài thơ của mình. Bài đó như sau
                       "Tân trang cánh dữ họa đồ tranh.
                       Tri thị Chiêu Dương đệ kỉ danh.
                       Sấu ảnh tự lâm thu thuỷ chiếu,
                       Liêu tu lân ngã, ngã lân khanh.'
                       (...Bóng gầy thu chiếu đáy ao,
                       Thương ta, ta cũng xiết bao thương mình)

                       Và bài "Nói chuyện với bóng" của Tản Đà.
                       ".....Cõi đời từ cất tiếng "oe"
                       Đã bên ngọn lửa lập loè có nhau.
                       Tương tri thuở ấy về sau
                       Đôi ta  một bước cùng nhau chẳng rời...."

               Một bạn thân của tôi ở Uông bí, sau
           khi đọc bài này, viết thư cho tôi, khuyên
           cố vui để mà sống, chăm sóc cho các cháu
           nên người. Bạn tưởng tôi chán đời, không
           muốn sống nữa!

                          Ô, MON OMBRE!
      Qui est-ce qui donc qui se tient courbé sur le mur?
      C’est moi ou c’est mon ombre? Mon ombre ou c’est moi-même?
      On croirait que ce sont deux, mais pourtant ce n’est qu’un.
      Serait-ce donc comme le songe de Trang Chu?

      Allure décrépite, yeux voilés, jambes déjà trainardes,
      Peau nacrée, cheveux blancs,..on ne se reconnait plus!
      Ayant de l’affection pour moi l’ombre tâche de se donner des   
      airs,
      Tandis que je laisse tomber des larmes en regardant l’ombre   
      devenue déjà confuse.

      Tout notre amour et attachement commencent dès les premiers
      pleurs de naissance,
      Et durant toute la vie, on s’est donné parole de ne jamais se
      séparer.
      Auparavant, quand on était encore jeune et actif, on ne le
      remarquait guère,
      Et maintenant que l’on se sent bien proche, hélas! Tous deux
      sont devenus déjà bien vieux!

                       Traduit par PHAN HOANG MANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NGÃ BA TÌNH
                      ẨN DANH
               Chia tay từ thuở ấy
               Cứ nghĩ mới hôm qua
               Đã qua ngàn vạn dặm
               Không quên một ngã ba

                        情 岔
                            隱 名
                       從 此 分 襟 日
                       想 如 造 昨 天
                       已 行 千 萬 里
                       一 岔 未 忘 然

                          TÌNH XOÁ
                       ẨN DANH
              Tòng thử phân khâm nhật
              Tưởng như tạo tạc thiên
              Dĩ hành thiên vạn lí
              Nhất xoá vị vong nhiên

               CARREFOUR DE L’AMOUR
                     INCOGNITO
        On s’est séparé depuis longtemps
        Mais croit que c’était hier seulement
        Et a parcouru mil lieues déjà
        Ne pourrait oublier ce carrefour-là

               ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК
                     ИНКОГНИТО
          Мы развелись уже давным-давно
          Всё-таки кажется вчера только
          Разъежал повсюду по свету
          Этот перекрёсток не забуду

         NGUYỄN CHÂN dịch 10.10.2012

            THE CROSSROADS OF LIFE
                   INCOGNITO
       Our separation took place long since
       But it seems like yesterday
       I have passed such a long way
       With this crossroads in my mind

                  愛 情 分 路
                   斷 情 自 往 日
                   想 如 新 發 生
                   千 里 不 可 忘
                   分 路 斷 离 情

                 ÁI TÌNH PHÂN LỘ
            Đoạn tình tự vãng nhật
            Tưởng như tân phát sinh
            Thiên lí bất khả vong
            Phân lộ đoạn li tình

             Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TRÁCH NẮNG
                 TÂM TÂM
          Nắng sao vô tinh quá
          Đem lửa đổ khắp nơi
          Bỏ quên trái tim tôi
          Suốt một đời băng giá

                 責 怪 陽光
                      心 心
                 無 情 最 此 光
                 把 火 煖 人 間
                 惟 我 心 忘 棄
                 終 生 使 冷 寒

          TRÁCH QUÁI DƯƠNG QUANG
                 TÂM TÂM
         Vô tình tối thử quang
         Bả hoả noãn dương gian
         Duy ngã tâm vong khí
         Chung sinh sử lãnh hàn.

      REPROCHE AUX ÉCLATS SOLAIRES
               TAM TAM
       Que soleil si indifférent
       Tous ses éclats partout répand.
       Seul mon coeur il a oublié
       En le laissant toujours gelé.

              УПРЁК СОЛНЦУ
                ТАМ ТАМ
          Бессердечное солнце
          Везгде оно греет
          Только моё сердце
          Оставит холодеть.
  
     NGUYỄN CHÂN dịch 11.10.2012

           BLAMING THE SUN
               TAM TAM
     How indifferent the Sun is
     It heats up every body
     While forgetting me
     Leaving this heart of mine icily
     Cold for the whole life.

        Translation bu TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

惜 青 春
                       藜春楷
               春 去 幾 回 春 又 來
               長 空 鳥 語 馥 香 開
               青 春 去 去 長 相 別
               回 首 庭 前 歲 底 梅

                TÍCH THANH XUÂN
                LÊ XUÂN KHẢI
       Xuân khứ kỉ hồi, xuân hựu lai.
       Trường không điểu ngữ phức hương khai.
       Thanh thanh, khứ khứ trường tương biệt.
       Hồi thủ đình tiền tuế để mai.

               TIẾC TUỔI TRẺ
     Xuân trở lại, không đi biền biệt.
     Ngát hương hoa, chim hót tầng không.
     Tuổi xanh biền biệt khôn cùng.
     Cuối năm mai nở lạnh lùng trước sân.

                   1962

       REGRET POUR LA JEUNESSE PASSÉE
                LE XUAN KHAI
Le printemps va et vient par intermittences
Chantent les oiseaux, s’ouvrent les fleurs odorantes
D’années en années la jeunesse nous quitte
Dans la cour, une fleur d’abricotier tardive.

         СОЖАЛЕНИЕ ОБ УШЕДЩЕЙ ВЕСНЕ
                ЛЕ СУАН ХАИ
        Приход и уход весен чередуются
        Поют птицы, цветы распускаются
        Год за годом к старости людей толкает
        Во дворе позний абрикосовый цвет.

    NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp văn và Nga văn
            25.04.2009 ; 25.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

中 秋
                          藜春楷
                   窗 外 中 秋 月 魄 圓
                   青 絲 銀 縷 滿 長 天
                   月 移 樹 影 風 聲 動
                   孤 鳥 深 叢 醒 寂 眠

                       TRUNG THU
                  LÊ XUÂN KHẢI
     Song ngoại trung thu nguyệt phách viên.
     Thanh ti, ngân lũ mãn trường thiên.
     Nguyệt di thụ ảnh phong thanh động.
     Cô điểu thâm tùng tỉnh tịch miên.

                    TRUNG THU
     Trăng trung thu ngoài song vành vạnh.
     Sáng lung linh toả ánh trời thu.
       Gió xao động, bóng đung đưa.
  Chim khuya thức dậy thẫn thờ trong cây.

                       1973

                    MI-AUTOMNE
                   LE XUAN KHAI
    Hors de la fenêtre la pleine lune éclaire
    De ses rayons argentés tout le firmament,
    Et déplace l'ombre des arbres. Siffle le vent
    Qui réveille l'oiseau dormant dans la clairière.

                  СЕРЕДИНА ОСЕНИ
                    ЛЕ СУАН ХАИ
       Вне окна полная луна своими лучами
       Освещает просторный небесный свод
       Перенося сени деревьев. Ветерёк
       Возбуждает птицу на верхушке сосны

   NGUYÊN CHÂN dịch sang pháp văn và Nga văn
            25.04.2009 ; 25.10.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

雨 後 平 明
                       黎春楷
                   雨 後 遙 山 近
                   霞 雲 天 際 餘
                   晨 鍾 鳴 遠 寺
                   俗 念 一 時 虛

                 VŨ HẬU BÌNH MINH
                   LÊ XUÂN KHẢI
                Vũ hậu dao sơn cận.
                Hà vân thiên tế dư.
                Thần chung minh viễn tự.
                Tục niệm nhất thì hư.

                  BÌNH MINH SAU MƯA
               Núi xa gần lại sau mưa.
        Bình minh in nắng mây thưa cuối trời.
             Chùa xa chuông sớm điểm hồi.
        Lâng lâng giây lát lắng vơi lòng trần.
   
                         1993
                
                L'AUBE APRÈS LA PLUIE
                     LE XUAN KHAI
  Après la pluie les montagnes paraissent plus proches.
  Des nuages colorés apparaissent au Levant.
  De la pagode lointaine on entend sonner la cloche.
  Et s’évade des problèmes mondains instantanément

                 РАСВЕТ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
                    ЛЕ СУАН ХАИ
        После дождя все горы кажутся ближе
        На горизонте явились зарева на восходе
        Звонки колокола с далёкой пагоды
        Освободили меня от земных событий.

            NGUYỄN CHÂN dịch 26.04.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối