Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

THĂM NƠI SƠ TÁN CŨ
        Hỏi ai đây ? Nhà xưa trơ nền cũ .
        Cây cau già ủ rũ đứng chơi vơi.
        Giạt đâu rồi ? Láng giềng xưa thiếu nữ ?
        Áng mây chiều thương nhớ, ngẩn ngơ trôi !

                   參 疏 散 故 宅
                     誰 知 故 宅 已 衰 微
                     頹 喪 孤 榔 欲 墜 垂
                     何 處 鄰 家 飄 泊 娣
                     惘 然 悼 念 暮 雲 飛

                 THAM SƠ TÁN CỐ TRẠCH
          Thuỳ tri cố trạch dĩ suy vi
          Đồi táng cô lương dục truỵ thuỳ
          Hà xứ lân gia phiêu bạc đễ ?
          Võng nhiên điệu niệm mộ vân phi.

     VISITE RENDUE À LA MAISON D'ÉVACUATION
                EN TEMPS DE GUERRE
Qui sait pourquoi la maison acienne est en ruine ?
Abattu, le vieux aréquier est sans appuis.
Où est échouée donc la petite voisine ?
Les nuages du soir s'affectent, ahuiris
Flottent à la dérive.

          NGUYỄN CHÂN 14.03.2005

             ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА ЭВАКУАЦИИ
                 ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
   Почему старый дом превратился в развалины?
   Скучно стоит отсталая арековая пальма.
   Куда была отнесёна молодая соседка?
   Плывут ошалелые вечерние облака!

            NGUYỄN CHÂN 29.04.2012
              (Вольный перевод)

      A VISIT TO THE EVACUATION VILLAGE
              IN THE WAR TIME
Why did this house collapse? Who can tell me?
Here, at this very moment, a lonely areca is standing sadly!
Where is she drifting away –my olden neighbour lady?
The clouds of this memorable sunset are floating indifferently

               TRANSLATION by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Trên trang 37 Chủ đề CLB HVPA, tôi có
   nhận xét về Bài dịch LONG BIÊN TRÚC CHI TỪ-
   tác giả MIÊN THẨM TÙNG THIỆN VƯƠNG. Ở đây xin
   viết bằng chữ Hán và dịch lại ra tiêngs Việt,
   Pháp, Nga. Mong được đọc giả góp ý kiến.
   
               隆 籩 竹 枝 詞 (其 八)
                  松 善 王 綿 審
                   並 頭 蓮 花 開 滿 池
                   花 奴 徹 去 供 神 祠
                   莫 向 春 香 墳 墓 過
                   泉 臺 有 恨 錯 牽 絲

            LONG BIÊN TRÚC CHI TỪ (KÌ BẤT)
           TÙNG THIÊN VƯƠNG MIÊN THẨM
         Tịnh đầu liên hoa mãn khai trì
         Hoa nô triệt khứ cung thần tì (từ)
         Mạc hướng Xuân Hương phần mộ quá
         Tuyền đài hữu hận thác khiên ti.

                   Dịch nghĩa :

                   LONG BIÊN
           (Bài Từ theo Điệu Cành Trúc)
                    (Bài 8)
            TÙNG THIÊN VƯƠNG MIÊN THẨM
       Hoa sen liền cuống nở rộ ở trong ao
       Sai hầu gái đi hái về cúng trong đền thờ thần
       Chớ bước qua mộ của Xuân Hương
       Dưới suối vàng (nàng) còn hận vì
       vẫn vương mối duyên lầm lỡ.


                   LONG BIÊN
         (Bài Từ theo Điệu Cành Trúc)
                    (Bài 8)
          TÙNG THIÊN VƯƠNG MIÊN THẨM
         Đầy đầm nở rộ sen liền cuống
         Sai hái đem đi cúng miếu đường
         Trên mộ Xuân Hương đừng có giẫm
         Suối vàng còn hận lỡ tơ vương.

                LONG BIEN (Numéro 8)
(À la mode de la prose “Sur les branhches de bambou”)
            TUNG THIEN VUONG MIEN THAM
  Les couples des fleurs de lotus à pédoncule unique
  S’épanouissent abondamment sur la mare
  La servante va les cueuillir pour offrir aux génies
  Le tombeau de Xuan Huong ne doit-elle enjamber
  Car Xuan Huong reste empêtrée d’amour trompé
                  Dans l’au-delà.
 
    NGUYỄN CHÂN 11.05.2012 (Traduction littérale)

                    ЛОНГ БИЕН  
     (По образу прозы “На бамбуковых бетвях”)
                    (Tекст 8)
           ТУНГ ТХИЕН ВУОНГ МИЕН ТХАМ
       На озере расцветают двойные лотосы
       Идёт за них чоб приносить гегиям служанка
       Перешагнуть могилу Суан Хуонг нельзя!
       Там она ешё смущится cвоей ошибочной любовью.

         NGUYỄN CHÂN 12.05.2012 (Вольный перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

隆 籩 竹 枝 詞 (其 九)
                 松 善 王 綿 審
                  墜 粉 殘 脂 土 一 塋
                  春 香 歸 去 草 青 青
                  幽 魂 到 底 今 如 醉
                  幾 度 春 風 吹 不 惺

          LONG BIÊN TRÚC CHI  TỪ (KÌ CỬU)
          TÙNG THIÊN VƯƠNG MIÊN THẨM
       Truỵ phấn tàn chi thổ nhất doanh
       Xuân Hương qui khứ thảo thanh thanh
       U hồn đáo để  kim như tuý
       Kỉ độ xuân phong xuy bất tinh.

                 Dịch nghiã:

                  LONG BIÊN
         (Bài từ theo Điệu Cành Trúc)
                    (Bài 9)
          TÙNG THIỆN VƯƠNG MIÊN THẨM
        Phấn rụng son phai còn ngôi mộ
        Xuân Hương đã đi biệt cỏ xanh xanh
        Hồn u uất dưới đáy nay như còn say
        Mấy lần gió xuân thổi mà không tỉnh.

                    LONG BIÊN
           (Bài từ theo Điệu Cành Trúc)
                     (Bài  9)
            TÙNG THIỆN VƯƠNG MIÊN THẨM
        Hồng phai, thắm nhạt, còn ngôi mộ
        Yên giắc Xuân Hương dưới cỏ dầy
        Hồn ở đáy sâu như chửa tỉnh
        Xuân về mấy độ vẫn còn say.

                      LONG BIEN
  (À la mode de la prose “Sur les branches de bambou”)
                      (Numéro 9)
            TUNG THIEN VUONG MIEN THAM
       Ne lègue qu’un tumulus la beauté fichue
       Sous les herbes vertes Xuan Huong est disparue
       Son âme affligée semble encore enivrée
       Que de temps passe et elle ne s’est réveillée.

                     NGUYỄN CHÂN 11.05.2012

                          ЛОНГ БИЕН
           (По образу прозы “На Бамбуковыых ветвях”)
                          (Текст 9)
                ТУНГ ТХИЕН ВУОНГ МИЕН ТХАМ
          Оставая один бугор, исчезла красавица
          Под зeлёными травами Суан Хуонг вечно ушла
          Внизу её душа как будьто нетрезва
          Сколько весен прошло но она не проснулась!

           NGUYỄN CHÂN 12.05.2012 (Вольный аеревод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CÂU THƠ  ẤY
                     (TMCS)
            Câu thơ đọc thuở xưa xa
     Hôm nay chợt thấy như là ...mới tinh:
           “Tim tôi dựng một ngôi đình,
     Thờ riêng một vị thần linh là Nàng...”(*)
     ---------------------
     (*) Thơ NGUYỄN BÍNH

                  THAT VERSE...
                     (TMCS)
  I have read that olden verse more than once
  But today it seems to me as a new one:
  “My heart has become a temple
  To worship only Her - my own Angel ...” *
(* : by N.Binh)

                那  詩  句
           此 句 曩 時 余 已 讀
           今 天 忽 想 是 全 新
          “設 成 廟 宇 余 心 內
           祭 祀 特 留 娘 子 神”(*)
          --------------
          (* ) 阮 丙 詩


                  NA THI CÚ
       Thử cú nẵng thời dư dĩ độc
       Kim thiên hốt tưởng thị toàn tân
       ‘Thiết thành miếu vũ dư tâm nội
       Tế tự đặc lưu Nương Tử thàn.”(*)
       --------------------
       (*) NGUYỄN BÍNH thi
                          
             LE VERS D’ANTAN
    Le vers que j’ai lu autrefois
    Me semble tout à fait récent
    “Dans mon coeur je construis un temple
    Pour y rendre le culte à seule Elle!”(*)
    -----------------
    (*) NGUYỄN BÍNH

NGUYỄN CHÂN 01.06.2012(Traduction littérale)

              СТИХ ТОГО ВРЕМЕНИ
        Стих который я читал раньше
        Вдруг мне кажется совсем новым
        “У меня строится храм в сердце
        Где обожаю только Её”(*)
        ---------------------                  
        (*)НГУЕН БИНЬ

    NGUYỄN CHÂN dịch ra Hán văn, Pháp văn
    và Nga văn 01.06.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TÁI NGỘ
       Hồi tưởng một thời trẻ dại
       Yêu thầm đâu dám hé môi.
       Đến lúc ngỏ lời chẳng ngại,
       Thành bà, nên cụ cả rồi !

                  再 遇
                  回 憶 少 時 間
                  隱 情 吐 露 難
                  開 唇 今 無 礙
                  嗟 夫 鬢 已 斑

                    TÁI NGỘ
        Hồi ức thiếu thời gian,
        Ẩn tình thổ lộ nan.
        Khai thần kim vô ngại,
        Ta phù mấn dĩ ban !

              SE REVOIR
Parfois on se souvenait de sa jeunesse
Les secrets du coeur n'osait pas confesser.
Maintenant, on ne crait rien de s'exprimer,
Tous deux sont déjà au seuil de vieillesse.

              ВНОВЬ ВСТРЕТИТСЯ
   Иногда воспоминаю о своей юности
   Тайно вздыхая по ней не смею заикнуться
   Настало мремя, когда не боюсь открыться
   Уже бабусей и дедушкой мы оба стали.

   NGUYỄN CHÂN 20.08.2004 (ВП 07.06.2012)

               MEETING AGAIN
     In our youth it had been so hard
     To confess the secret of our hearts.
     Now it is easily to be done
     Alas! we both become very old.

            TRANSLATION by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CÔ LÁI ĐÒ
         "Trên bến cùng ai đã nặng thề"(*)
          Chim trời liệu nhớ bến sông kia ?
          Quá giang khách mới vừa đây hẹn
          Mai mốt rồi ra sẽ trở về.

          Vàng đá hay là chỉ bướm ong
          Xôn xang sóng dậy ngã ba lòng
          Là duyên hay nợ nào ai biết
          Đợi nước cắm sào, nước vẫn trong !(**)
          ---------------------------
          (*) Thơ NGUYỄN BÍNH.
          (**) Bà Huyện Thanh Quan :
           Phó cho con NGUYỄN THỊ ĐÀO,
           Nước trong leo lẻo, cắm sào đợi ai?
         
                       艄 女
                     渡 上 與 誰 曾 誓 願
                     飛 禽 還 記 此 江 津
                     過 江 船 客 剛 才 約
                     日 後 相 期 又 返 還

                     金 玉 蝶 蜂 尚 不 明
                     岔 前 心 內 疊 波 生
                     前 緣 夙 債 伊 誰 識
                     待 水 插 篙 水 尚 清

                           SAO NỮ
        Độ thượng dữ thuỳ tằng thệ nguyện
        Phi cầm hoàn kí thử giang tân ?
        Quá giang thuyền khách cương tài ước
        Nhật hậu tương kì hựu phản hoàn !

        Kim ngọc điệp phong thượng bất minh
        Xoá tiền tâm nội điệp ba sinh
        Tiền duyên túc trái y thuỳ thức
        Đãi thuỷ sáp cao thuỷ thượng thanh !

                    LA BACHOTEUSE
              Sur ce quai l'autre jour
              On s'est juré d'amour.
              Puis l'homme poursuit sa carrière
              Oublie-t-il cet embarcadère ?
              Récemment un nouveau passager
              A promis qu'il va s'en retourner.

              Sentiment fidèle ou propos galant ?
              Face au carrefour, à coeur palpitant
              Où alors on se rend ?
              Mais qui sait ? Peut être une bonne chance
              Ou une dette de reconnaissance ?
              Elle plonge sa perche dans l'attente
              Lui répond de l'eau toute transparente !

                 NGUYỄN CHÂN 16.03.2007(Adaptation)


                             ЛОДОЧНИЦА
           “На причале кому дала она клатву верности?”(*)
            Помнит ли уходяший об этом пристани?
            Новый пассажир ей обещал скоро вернуться.

            Нерастрожимость это? Или только фривольность?
            Перед этим перепутьем возбуждается она
            Кто знает, что это обязанность или судьба?
            Втыкает шесть она, ожидая мутную воду
            А всё-таки остаётся прозрачной вода!(**)
            ------------------------------
           (*) Cтих НГУЕН БИНЯ
           (**) В прозраччной воде нет пиши,
            вслетствие этого нет рыбы.

               NGUYỄN CHÂN 10.06.2012 (Вольный Перевод)

                   THE BOAT GIRL
              She is now recalling
              The oath taken three years  ago at the pier
              With her darling.
              Will that passenger remember
              To return here one day in the future ?

              His oath is the one of allegiance
              or just flirtations? I am very worried.
              Is  my love at an intersection ?
              Is my love  my happiness or only my pain?
              I have been waiting for him...
              but till now it is in vain.

                    TRANSLATION by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Trên trang 4 tôi đã đưa bài "Hận Trương Chi" vào,
     Nay đưa lại, có bổ sung bản dịch tiếng Nga và 2 bài
     khác cũng về chủ đề này:

                   HẬN TRƯƠNG CHI
        Đầu bờ trăng chiếu con thuyền nát
        Mảnh vụn hồn xưa lạc nẻo nào ?
        Hai kiếp đợi chờ dăm giọt lệ.
        Bạt ngàn lau xám khúc tiêu tao !

                      張 之 恨
                 沿 浦 殘 船 江 月 照
                 舊 魂 碎 片 落 何 方
                 二 生 待 得 雙 行 淚
                 蘆 曲 蕭 騷 岸 上 長

                    TRƯƠNG CHI HẬN
       Duyên phố tàn thuyền giang nguyệt chiếu
       Cựu hồn toái phiến lạc hà phương
       Nhị sinh đãi đắc song hàng lệ
       Lô khúc tiêu tao ngạn thượng trường.

             LA RANCOEUR DE TRUONG CHI
   Sa barque délabrée s'étale au clair de lune.
   Les débris de son âme, où se sont égarés ?
   Quelques larmes compensèrent deux sorts manqués
   Que le chant des roseaux soulage sa fortune !

               NGUYỄN CHÂN 20.08.2004

                   ГОРЕЧЬ ЧУОНГ ЧИ
      Луиа освещает разбитую лодку на причали.
      Где обломки души её хозяина разброшены ?
      Прождал он в течении двух участей за несколько слёз.
      Лишь унылый напев тросников на необозримом берегу
      Могут облегчить его сердце !

             NGUYỄN CHÂN 04.03.2012 (ВП)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

MỐI SẦU TRƯƠNG CHI
          Éo le duyên kiếp trên sông,
     Bạch đàn giấu vết thương lòng còn sâu.
          Hồn tình nay biết về đâu ?
     Chập chờn đáy chén mối sầu chưa tan.
          Trớ trêu là thói hồng nhan,
     Đánh rơi giọt lệ cho tàn cuộc chơi !

                    張 之 愁
               前 緣 多 舛 在 江 頭
               情 恨 白 檀 忍 蔽 留
               何 處 冤 魂 能 住 往
               茶 杯 隱 現 未 殘 愁
               紅 顏 嘲 弄 多 端 甚
               滴 淚 無 情 玩 笑 丟

                 TRƯƠNG CHI SẦU
    Tiền duyên đa suyễn tại giang đầu.
    Tình hận bạch đàn nhẫn tế lưu.
    Hà xứ oan hồn năng trú vãng ?
    Trà bôi ẩn hiện vị tàn sầu !
    Hồng nhan trào lộng đa đoan thậm.
    Trích lệ vô tình ngoạn tiếu đâu !

         LES AFFLICTIONS DE TRUONG CHI
   La rivière reconnait un sort prédestiné,
   Qui est si capricieux et extraordinaire.
   Au tronc d'eucalyptus se cache un coeur blessé,
   Pour un amour déçu, où alors se soustraire ?

   L'image du sampan qui tremble dans la tasse
   Traduit ses afflictions qui s'incarnent en masse.
   De la douleur d'amant se moque la Beauté.
   Une goutte de larme par mégarde tombée
   Fond tout et met fin à la scène !

          NGUYỄN CHÂN 31.03.2005 (Adaptation)

                   СКОРБЬ ЧУОНГ ТИ
          Запутанный его рок на этой реке
          Прикрывает он свою душевную рану
          В сандаловом стволе
          Куда теперь вернётся его душе?
          Мерцает его силюет на дне чашки
          Не рассеивая тоску
          Зло подшутит красавица его судьбу
          Закончила трагедию, уронив слезу.

                 THE TRUONG CHI’S SORROW
       That river once witnessed a tricky love story
       An eucalyptus concealed this love’s injury.
       Where did the lover’s soul wander?
       Oh, what a whimsical destiny bestowed
       Upon that pretty lady,
       Her lover’s image flickered at the bottom of her tea cup
       Made of eucalyptus wood.
       His image melted away only
       When her tear drops fell down into the cup of tea
       As in a play, this tragic love ended in tears
       of the pretty lady!!!

                       Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

經 典 情 使 行
                       相 梅 居 仕
                     雖 不 成 人 緣
                     同 永 遠 留 傳
                     在 西 樓 茶 亭
                     妾 淚 吊 君 情
                     木 醆 脫 君 靈
                     今 夜 無 事 為
                     感 題 一 首 詩

               KINH ĐIỂN TÌNH SỬ HÀNH
                       TMCS
            Tuy bất thành nhân duyên
            Đồng vĩnh viễn lưu truyền.
            Tại Tây lâu trà đình
            Thiếp lệ điếu quân tình
            Mộc trản thoát quân linh…
            Kim dạ vô sự vi
            Cảm đề nhất thủ thi.

Dịch nghĩa :
          Bài hành :TÌNH SỬ KINH ĐIỂN
                     TMCS
     Tuy chẳng lấy được nhau
     Nhưng đã cùng được lưu truyền mãi mãi.
     Ở phòng trà lầu Tây
     Lệ của thiếp đã nhỏ xuống khối tình của chàng,
     Hồn chàng đã siêu thoát từ chiếc chén gỗ (bạch đàn).
     Đêm nay chẳng có việc gì làm
     Cảm hoài mà viết ra một bài thơ

          MỘT CHUYỆN  TÌNH KINH ĐIỂN
                    TMCS
         Vợ chồng dẫu chẳng nên duyên
     Đã cùng nhau được lưu truyền thế gian.
         Lệ Nàng nhỏ đẫm phận Chàng
     Hồn siêu thoát chén bạch đàn lầu Tây.…
         Thanh nhàn được buổi đêm nay
     Mấy vần ghi lại phút giây cảm hoài…

      ABOUT THE STORY OF A CLASSIC LOVE
                    TMCS
  Although they couldn’t marry each other,
  They made an ever lasting story together.
  Her tears fell down drop by drop
  on the destiny of her lover,
  So that at her Western Palace
  His soul was liberated from the Bạch đàn cup* of hers…
  Tonight I have nothing to do,
  So I’m writing this nostalgic verse to you … •
  ---------------------------
  (*) Bạch đàn : eucalyptus (white sandalwood),  bạch đàn cup :
  the cup made of eucalyptus wood.

             SUR UN AMOUR LÉGENDAIRE
                      TMCS
   Malgré qu’ils ne parvinrent pas à se marier
   Leur histoire par générations se transmet
   Au Palais d’Ouest une larme de l’amante tombée
   Sur la tasse d’eucalyptus libéra l’âme de son aimé
   ..............
   J’écris quelques vers ce soir dans la douce oisiveté
   Leur éprouvant un mélancolique regret.

      NGUYỄN CHÂN 16.06.2012 (Traduction littérale)

              О ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЮБВИ
                      TMKC
       Судьба препяствует им поженится
       Но их история переходит из уст в уста
       Льётся слеза любовницы на сандаловую чашку
       На Западном Дворце, освобождя любимому душу
       ..................
       Свободной ночью несколько стихов сочитаю
       Отмечая эти вольнующие минуты.

         NGUYỄN CHÂN 16.06.2012 (Вольный Перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CHÚ TÔI
                     Chú mồ côi, cháu cũng mồ côi
                     Năm tháng dựa nhau sống lần hồi.
                        Chiến tranh – Đôi ngả,
                        Thưa thớt tăm hơi.
                        Tin đâu ập xuống:
                        Chú đã đi rồi!
                     Về với ông bà, Chú hết mồ côi.
                     Bơ vơ ở lại, cháu mồ côi mấy lần!

                                 仲 父
                            叔 為 孤 子 我 都 然
                            相 靠 謀 生 幾 度 年
                            兩 道 戰 爭 拋 叔 我
                            從 來 消 息 絕 無 延
                            忽 聞 叔 叔 陽 間 棄
                            祖 父 喚 歸 分 已 遷  
                            獨 我 三 迴 孤 子 在
                                    哀 憐    
                                  
                                 TRỌNG PHỤ
                     Thúc vi cô tử, ngã đô nhiên,
                     Tương kháo mưu sinh kỉ độ niên.
                     Lưỡng đạo chiến tranh phao thúc ngã,
                     Tòng lai tiêu tức tuyệt vô diên.
                     Hốt văn thúc thúc dương gian khí,
                     Tổ phụ hoán qui phận dĩ thiên.
                     Độc ngã tam hồi cô tử tại.
                                Ai liên !
                   
              
                              MON ONCLE
            Mon oncle et moi, sommes nous tous des orphelins
            Longtemps nous appyons nous pour mener la vie.
            La guerre nous flanqua chacun à son chemin,
            De rares nouvelles répondaient notre envie.
            Soudain sur moi s’effondra un coup foudroyant :
            Quitta ce monde à jamais mon tuteur unique.
            Il n’est plus solitaire auprès des grands parents.
            Pour moi, en triple esseulé, c’est très fatidique !

                       NGUYỄN CHÂN 15.05.2005

                            ДЯДЯ МОЙ
                Мы с дядей оба долгое время сироты
                Опираясь друг на друга жизнь ведём
                Война отбрасила нас в разные стороны
                Редкие были известия между нами
                Вдруг напала на меня весть : дядя навсегда ушёл
                Вернулся к родителям он кончил быть сиротой
                Оставаясь одиноким стал я сиротой в трижды.

                          NGUYỄN CHÂN 27.06.2012 (ВП)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối