Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

HOA DÂM BỤT
             Lạ đời đã Bụt, còn dâm
       Bông đùa chơi chữ, hay ngầm xỏ nhau?
             Trần ai, ai hại ai đâu,
       Lòng lành, Bụt cũng lắc đầu, cho qua!


                       佛桑 花
                  反 常 已 佛 而 淫
                  耍 笑 舞 文 捉 弄
                  當 代 害 人 不 動
                  搖 頭 放 過 佛 心

                    PHẬT TANG HOA
            Phản thường dĩ Phật nhi dâm
            Sái tiếu vũ văn tróc lộng
            Đương đại hại nhân bất động
            Dao đầu phóng quá Phật tâm

                   FLEUR DE KETMIE
C’est bizzare! Bouddha, mais encore libidineux*)
On joue sur les mots ou joue un tour sale en secret?
Causer dommage à autrui en ce monde, qui veut?
Bon Bouddha secoue la tête, le laissant aller!
--------------------------
(*)Jeu de mots : KETMIE EN Vietnamien est DÂM BỤT,
séparément DÂM signifie LIBIDINEUX, et BỤT – BOUDDHA.

                    ЦВЕТЫ ГИБИСКУСА
        Страно! Будда уже, а ещё развратный (*)
        Щутка, каламбур или уязвление
        Кто на этом свете вред кому приничает?
        Доброй душой, обиду Будда пропускает.
        ------------------------------
        (*) ГИБИСКУС-По-Вьенамски это DÂM BỤT.
        Отдельно DÂM значит РАЗВРАНЫЙ, а BỤT-БУДДА.

                 NGUYỄN CHÂN 24.03.2013

               BẢN DỊCH CHỮ HÁN CỦA TMCS

                      異 常 佛 而 淫
                      字 戲 或 隱 戲
                      人 世 無 相 害
                      佛 心 不 生 氣
                Phiên âm :
                Dị thường Phật nhi dâm
                Tự hí hoặc ẩn hí
                Nhân thế vô tương hại
                Phật tâm bất sinh khí (*)
                ---------------------
                (*) Sinh khí có nghĩa là Phật giận.
                (Từ điển Hán-Việt-ĐDA)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân


                  TÂM TÂM
     ...Và thế là em cũng gặp được anh
     Sau một đời quẩn quanh trong...vũ trụ
     Để con tim cứ suốt đời nhăc nhủ
     Rằng nửa kia của mình ở đâu?

     Lạ lẫm câu thơ, lạ lẫm nhịp cầu
     Nối hai nửa như phép màu tạo hoá
     Tình yêu đến dẫu muộn mằn, vẫn lạ
     Em có anh - như đã từ lâu

     Quá nửa chiều rồi mới gặp được nhau
     Hạnh phúc thực và hồn hậu thế
     Em trao anh trái tim thời son trẻ
     Đến bây giờ vẫn thế, vẫn vẹn nguyên...

     Ai bảo rằng trời chẳng biết xe duyên,
     Em có anh bỗng như thuyền thuận gió
     Giữa trùng khơi chẳng còn lo sóng vỡ
     Em ngả đầu bỡ ngỡ - một bờ vai.

                   3/8/2005

                     RÊVASSERIES
            Finalement je t'ai déjà trouvé
            Longtemps planant dans la voûte éthérée.
            Car mon coeur a constament répété :
            Où est maintenant ta moitié manquée ?

            Le vers étrange, étrange la travée
            Coalise deux âmes esseulées.
            C'est mỉraculeux, l'amour retardé
            Est tel que je l'ai vu dans le passé.

            Nous nous voyons à la brune estompée,
            Notre amour tardif sera justifié.
            Je te dédie mon âme immaculée
            Et mon coeur juvénile intact resté.

            Qui dit que le Marieux est empêtré?
            C'est moi, la voile aux vents à ton côté.
            Au large ne craignant nulle tempête,
            J'ai une épaule pour poser la tête !

                NGUYỄN CHÂN dịch 06.05.2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

BẾN XƯA (II)
         Sang ngang để lại câu hò,
      Dứt tình bỏ mặc con đò mồ côi.
         Rêu xanh bến đá ngậm ngùi,
      Hoa trinh nữ vẫn tươi cười, nhởn nhơ !

                   舊 浦
            歌 曲 過 江 還 舊 浦
            斷 情 此 日 捨 孤 舟
            青 苔 石 上 猶 惆 悵
            貞 女 岸 傍 戲 弄 鋪

                  CỰU PHỐ
     Ca khúc quá giang hoàn cựu phố.
     Đoạn tình thử nhật xả cô chu.
     Thanh đài thạch thượng do trù trướng,
     "Trinh nữ" ngạn bàng hí lộng phô !

             LE QUAI ANCIEN
Elle débarqua laissant la chanson populaire
Abandonna carrément le sampan orphelin.
Du quai moussu se sont emparés tant de chagrins.
Les fleurs du mimosa s'amusent, faisant manière !

              СТАРЫЙ ПРИЧАЛ
   Переплыв реку оствила частушку
   И окончательно лодку сироту.
   Моховые скалы на причале горевают
   А цветы стыдливых мимоз развлекаются

        NGUYỄN CHÂN 20.08.2004

            AT THE OLD PIER
  She has gone away after landing
  Her folk song has been remaining.
  Now the boat is like an orphan,
  The  paved stones are covered with  lichen
  And the pretty mimosa flowers
  Keep their naive smiling at the pier.

           舊 渡 (舊 嗎 頭)
         歌 曲 過 江 離 舊 渡
         斷 情 此 日 別 孤 舟
         青 苔 石 片 懷 傷 感
         貞 女 笑 開 往 日 如

         CỰU ĐỘ (CỰU MÃ ĐẦU)
   Ca khúc "Quá giang" ly cựu độ.
   Đoạn tình thử nhật biệt cô chu
   Thanh đài thạch phiến hoài thương cảm
   Trinh nữ tiếu khai vãng nhật như.

        Translatiom by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VIẾT TIẾP CHUYỆN THỊ KÍNH THỊ MẦU

              Hình bóng từ bi dù đã khuất.
              Nỗi niễm u uất dễ đâu nguôi.
              Sân chùa táo rụng ai thương xót ?
              Lệ đẫm nơi xưa tiểu vẫn ngồi.

              Xuống tóc Thị Mầu nương cửa Phật.
              Những mong trút sạch nợ trần ai.
              Cõi lòng cay đắng em hơn chị.
              Lầm lỡ tơ duyên, hận suốt đời.


                        續 氏 敬 氏 繆
                     慈 悲 形 象 雖 遮 沒
                     幽 鬱 衷 情 未 減 消
                     果 落 寺 庭 誰 痛 惜
                     蒲 團 舊 座 淚 猶 澆

                     剃 髮 氏 繆 倚 佛 門
                     欲 還 夙 債 至 今 繁
                     妹 心 苦 辣 深 于 姊
                     失 誤 姻 緣 恨 永 存


                    TỤC THỊ KÍNH THỊ MẦU

               Từ bi hình tượng tuy già một.
               U uất trung tình vị giảm tiêu.
               Quả lạc tự đình thuỳ thống tích ?
               Bồ đoàn cựu toạ lệ do kiêu.

               Thế phát Thị Mầu ỷ Phật môn.
               Dục hoàn túc trái chí kim phồn.
               Muội tâm khổ lạt thâm vu tỉ.
               Thất ngộ nhân duyên, hận vĩnh tồn.

              SUITE DE LA LÉGENDE THI KINH THI MAU

         Malgré que la "Miséricordieuse"soit disparue
         On la déplore encore pour sa douleur aiguë
         Au pagodon qui a pitié pour des jujubes tombés ?
         Sur sa paillasse les larmes continuent à verser.

         Thi Mau s'oriente vers Bouddha rasant sa chevelure.
         Dans l'espoir d'expier les fautes de son aventure.
         Son amertume est plus profonde que celle de sa soeur
         Par méprise sur l'amour qui déchire toujours son coeur.

                       NGUYỄN CHÂN 17.04.2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐÔI MẮT MẸ
         Bao năm đôi mắt không già,
   Dịu hiền, linh lợi, thẳm xa nghìn trùng.
         Con đi mỗi bước theo cùng
   Động viên khi vấp, canh chừng khi yên.

                 母 親 雙 眼
             累 年 不 老 雙 銀 海
             伶 俐 柔 和 深 遠 觀
             步 步 隨 兒 過 世 路
             艱 難 激 勸 警 康 安

             MẪU THÂN SONG NHÃN
       Luỹ niên bất lão song ngân hải,
       Linh lợi nhu hoà thâm viễn quan.
       Bộ bộ tuỳ nhi qua thế lộ,
       Gian nan kích khuyến, cảnh khang an.

           LES YEUX DE MA MÈRE
   Ces yeux ne se vieillissent jamais,
   Au moindre pas ils me suivent de près.
   Jetant un regard doux, vif et en sage
   De mes difficultés ils me soulagent.
   En cas normaux se mettent à me veiller
   Tout pour assurer ma tranquillité.

         NGUYỄN CHÂN 12.11.2006

            TRƯỚC MỘ EM GÁI
       Năm nao tuổi mới mười ba,
  Gặp cơn bệnh hiểm, xót xa không ngờ.
       Năm mươi năm lẻ bơ vơ.
  Niềm thương, nỗi nhớ bao giờ cho nguôi !

             念 小 妹 墓 前
             十 三 歲 此 年
             重 病 臨 不 愈
             五 旬 餘 孤 苦
             痛 惜 我 依 然

          NIỆM TIỂU MUỘI MỘ TIỀN
          Thập tam tuế thử niên
          Trọng bệnh lâm bất dũ.
          Ngũ tuần dư cô khổ
          Thống tích ngã y nhiên.

   DEVANT LE SÉPULCRE DE MA PETITE SOEUR
Pleine de sève ,elle fut victime à treize ans
D'une maladie grave, jadis incurable.
Plus de cinquante ans depuis son éloignement
Règne en mon coeur une douleur inapaisable !

          NGUYỄN CHÂN 26.12.2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

MƯA THU
            Thu buồn đâu chỉ có Ngâu
         Nhìn xem ai đứng ở đầu non kia
            Vọng Phu nước mắt đầm đìa
         Xem chừng đá cũng sẻ chia nỗi này.

                       秋 雨
                愁 秋 牛 織 非 單 獨
                遠 照 視 誰 立 彼 峰
                淚 滴 滂 沱 難 可 阻
                看 來 石 亦 動 私 衷

                      THU VŨ
          Sầu thu Ngưu Chức phi đơn độc
          Viễn chiếu thị thùy lập bỉ phong
          Lệ trích bàng đà nan khả trở
          Khan lai thạch diệc động tư trung.

                  PLUIES D’AUTOMNE
   Ne sont pas seuls le Pâtre er la Tisseuse
   Qui devant l’automne se sont attendris
   Regardez celle qui se fige au sommet du mont
   “La femme qui attend son mari” en larmes se fond
   Comme si le rocher partage aussi leur ennui.
               (Traduction littérale)

                    ОСЕННИЕ ДОЖДИ
     Грустят осенью не только Пастух и Ткатчиха
     Смотрите кто-то на верхушке холма
     Обливается слёзами “Жена, ждающая мужа”
     Как будьто скал делится тоже с ними уныние.
                   (Вольный Перевод)

                NGUYỄN CHÂN 02.06.2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

SUY NGẪM NHÂN
                     SINH NHẬT LẦN THỨ 85
                  Từ đâu ta đến, sẽ về đâu?
                  Mộng lớn, ôm luôn cả địa cầu
                  Bỗng chốc mộng tàn tay vẫn trắng
                  Cựa mình, chỉ thấy nhói tim đau

                             沈 思 因
                        生 日 第 八 十 五 次
                        我 到 從 那 里
                        旨 那 里 我 歸
                        地 球 抱 大 夢
                        忽 覺 地 遷 移
                        白 手 仍 存 在
                        心 痛 我 維 持

                         TRẦM TƯ NHÂN
               SINH NHẬT ĐỆ BÁT THẬP NGŨ THỨ
                     Ngã đáo tòng na lí
                     Chỉ na lí ngã qui
                     Địa cầu bão đại mộng
                     Hốt giác địa thiên di
                     Bạch thủ nhưng tồn tại
                     Tâm thống ngã duy trì!


                  CONTEMPLATION À L’OCCASION DU
               QUATRE-VINGT CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
              D’où suis-je provenu, où m’orienterai
              En songe j’embrasse tout le globe terrestre
              S’éveillé, seules les mains vides qui me restent
              Me remuant, je me sens le coeur lancinant.

                        РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
                   ВОСЕМДЕСЯТЬ ПЯТОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
                   Откуда пришёл и куда направлюсь
                   Обнял целый земной шар в великом сне
                   Проснувся, остались пустые руки
                   Шевеляясь, чуствовал лишь боль в сердце.

                    (Traduction littérale-Вольный Пенревод)
                             NGUYỄN CHÂN 24.06.22013

                                MY 85th BIRTH DAY
                   (Poem by Nguyen Chan -Translate by TMCS)
            Where I am from and where I will go, who can tell me?
            In my great dream, the whole Earth was in my arms closely.
            After the dream, my hands are still empty.
            I toss in bed and my heart is painful severely.

                              SINH NHẬt HẢO
                                  (TMCS)
                         Chúc quân sinh nhật hảo
                         Đại mộng đại thành công.
                         Đặc biệt thi đàn thượng
                         Vĩnh lập đại thi ông.

                                  生 日 好
                                 (相梅居士)
                               祝 君 生 日 好
                               大 夢 大 成 功
                               特 別 詩 壇 上
                               永 立 大 詩 翁
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐỜI TA
      (Viết nhân kỉ niệm sinh nhật lấn 82)

             Sáu mươi ai bảo đã già ?
        Bẩy mươi có lẻ còn là thanh xuân.
             Nay ta đã ngoại bát tuần
        Vẫn chưa nghĩ đến giảm dần rong chơi.
             Chín mươi hiểu hết lẽ đời.
        Đến khi trăm tuổi “coi trời bằng vung”!

              NGUYỄN CHÂN 24.12.2010

                       我 生
                   六 十 人 未 老
                   七 十 尚 青 春
                   猶 遊 覽 八 旬
                   耄 年 知 世 事
                   百 歲 存 此 身
                   天 穹 似 一 蓋

                     NGÃ SINH
              Lục thập nhân vị lão
              Thất thập thượng thanh xuân
              Do du lãm bát tuần
              Mạo niên tri thế sự
              Bách tuế tồn thử thân
              Thiên khung tự nhất cái!

                      MA VIE
Qui dit que l’on est vieux déjà à soixante ans ?
Plus de soixante-dix, on reste adolescent.
À quatre-vingts deux ans, encore on vagabonde.
Dix ans après on comprend les raisons du monde.
À cent ans c’est  moment de faire fi de tout!


                    MỘT GIẤC MƠ
           Bỗng nhiên xuất hiện Nam Tào
       Phùng mang, trợn mắt quát : “Sao không về ?
           Thư mời, trát gọi chán chê!”
                   (Xem trát....)
       Cãi rằng “Chưa thấy bút phê của Trời !”
      .....Nam Tào đưối lí, rút lui.

                NGUYỄN CHÂN 06.01.2010
(Viết sau khi phát hiện bị phồng động mạch rất to)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Xin thêm bản dịch tiếng Nga và tiếng Anh vào bài "Đời ta" ở trên :

                          МОЯ ЖИЗНЬ
       Кто сказал, что в шестьдесять лет все уже старики
       Нет, сверх семидесяти в юности оставаются
       Мне сейчас уже более восмидесяти
       Но пока не удерживаю прогуливаться
       Буду знатоком смысла жизни лет девятносто
       А когда ста достигну мне море по колено.

                  NGUYỄN CHÂN 24.12.2010

                           My life
    The age of sixty is an old one, it’s a wrong thinking.
    Over seventy years old is the age of an adolescent.
    Over eighty years old, it is my age of wandering
    Ninety years old - my age of wisdom.
    And at the age of one hundred, I will worry about nothing.

                    (Translation by TMCS)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TẶNG NHÀ THƠ NGUYỄN NGHĨA DÂN
                NHÂN SINH NHẬT CỦA CHÚNG TA
             Tôi tuổi Tị, anh cầm tinh Con Rắn
             Vùng “lụt thơ” xăm xắm bước chân vào
             Hang ngập rồi, ngoi ngóp cố lên cao
             Mùa nước nổi, gặp nhau thành tri kỉ.


                 贈 阮 義 民 詩 友 因 我 們 生 日
                       我 們 生 在 巳 年 時
                       奮 勇 同  來 潦 帶 詩
                       淹 巷 登 高 加 勉 力
                       偶 由 洪 水 遇 相 知


                 ẶNG NGUYỄN NGHĨA DÂN THI HỮU
                    NHÂN NGÃ MÔN SINH NHẬT
                 Ngã môn sinh tại Tị niên thì
                 Phấn dũng đồng lai lạo đới thi
                 Yêm hạng đăng cao gia miễn lực
                 Ngẫu do hồng thủy ngộ tương tri.


               AU CAMARADE POÈTE NGUYỄN NGHĨA DÂN
               À L’OCCASION DE NOTRE ANNIVERSAIRE
        Nous sommes nés à l’année sous le signe du“Serpent”
        Entrés dans l’espace “innondé de poèmes” lestement
        Repaires submergés efforcions-nous de nous élever
        Et devînmes confidents dans la crue rencontrés.


                   ДРУГУ ПОЭТУ НГУЕН НГИА ЗАНУ
                  ПО СЛУЧАЮ НАШЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
             Оба мы родились в году называемом “Змея”
             В утопленную область поэмами мы вошли
             Норы утоплены, стараемся  так подняться
             В наводнении встретились и стали друзями.

                      NGUYỄN CHÂN 01.07.2013

                     TO POET NGUYEN NGHIA DAN
                ON THE OCCASION OF OUR BIRTH DAY
            We both were born in the year of Snake
            And together enthusiastically went to the Poetry Land
            Where we did our best in a Deluge of Verse
            Since then we have become intimate friends.

                        Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối