Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

MỪNG CỤ TRỊNH PHÚC NGUYÊN
               NHÂN SINH NHẬT LẦN THỨ 90
             Sàn nháy xập xình có nhớ không?
             Bạn bè vẫn nhắc đến tên ông
             Van-xơ phốc-strốt xoay như gió
             Chẳng lẽ bây giò chỉ đứng trông!


                       贈 鄭 福 元 詩 友
                      因 第 九 十 次 生 日
                       回 想 舞 場 偶 爾
                       經 常 舞 伴 思 君
                       舞 蹈 君 如 風 過
                       現 時 難 道 觀 人

               
               TẶNG TRỊNH PHÚC NGUYÊN  THI HỮU
                NHÂN ĐỆ CỬU THẬP THỨ SINH NHẬT
                 Hồi tưởng vũ trường ngẫu nhĩ?
                 Kinh thường vũ bạn tư quân
                 Vũ đạo quân như phong quá
                 Hiện thời nan đạo quan nhân.


                À MON CHER TRỊNH PHÚC NGUYÊN
             À L’OCCASION DU 90ème ANNIVERSAIRE
          Penses-toi encore à ce plateau Dancing?
          Là de toi on se rappellent constamment
          En valse et foxtrot tu frôlais tous les gens
          Serait-il raisonnable que maintenant
          Tu regardes les gens dancer seulement?

               ДОРОГОМУ ДРУГУ ЧИНЬ ФУК НГУЕНУ
                ПО ДЕВЯТНОСТОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
           Думай ли ты о танцевальной площадке?
           Здесь все всегда напоминают о тебе
           Фокстротом и вальсом ты парил меж людьми
           Разве сейчас ты можешь лишь смотреть люди
           Которые танцуют перед глазами?

                    NGUYỄN CHÂN 13.07.2013
           (Traduction littérale-Вольный перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐÙA CHỊ TUYẾT NHUNG
               NHÂN SINH NHẬT LẦN THỨ 75
           Tuyết Nhung sao lại chọn Châu Phi
           Cái nóng nung tan tuyết, thấy gì?
           Chỉ thấy nhung đen, đen lại thẫm.
           Tiếng Bồ đọng lại để làm chi?

               À MA BELLE TUYET NHUNG
      À L’OCCASION DE SON 75ème ANNIVERSAIRE
      Pourquoi l’Afrique as-tu choisie?
      Où la chaleur évapore toutes les neiges
      Il ne reste qu’un tapis velouté qui noircit
      À quoi sert maintenant ta langue Portugaise?

          ДОРОГОЙ ТУЕТ НЮНГ О 75ом ДНЕ РОЖДЕНИЯ
                Почему Африку ты выбрала?
                Где жара испарают все снега
                Оставлает лишь бархатистый чёрный ковёр
                Чему служит твой Португальский язык теперь?
     
                     NGUYỄN CHÂN 19.07.2013

              HỎI ANH TRẠCH NHÂN SINH NHẬT LẦN 70
              Huyết quản chưa nhòa chất Tú Xương
              Từ lâu gắn bó với văn chương?
              Không màng danh vọng, không in ấn
              Hiện tượng xem ra cũng khác thường!

                   À MON CHER TRAN VAN TRACH
            À L’OCCASION DE SON 70ème ANNIVERSAIRE
     L’essence de Tu Xuong dans tes vaisseaux sanguins persiste
     Tu t’attaches à la littérature depuis longtemps
     N’imprimes pas tes oeuvres, aux honneurs le dos tournant
     Ce phénomène parait-il entièrement ínsolite?

               ВОПРОС ДОРОГОМУ ДРУГУ ЧАН ВАН ЧАЧУ
                    ПО 70ому ДНЮ РОЖДЕНИЯ
          Сущность Ту Суонга у тебя ещё оставляется
          Давно ты с литтературой крепко связываешься
          Не печатаешь свои произведения
          Ты никакого значения славу не придавая
          Необыкновенное ли это явление!

                     NGUYỄN CHÂN 19.07.2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NỤ  CƯỜI  BAYON
                        NGUYỄN CHÂN
              Bốn mặt trông ra bốn phía trời
              Thu về bờ cõi miệng cười tươi
              Huy hoàng rồi lịm trong rừng thẳm
              Tự cổ uy phong chỉ có thời.

                   LE SOURIRE DE BAYON
   Quatres faces s’orientent vers quatre points cardinaux
   Rassemblent les mondes avec un sourire si beau
   Cette splendeur s’éclôt puis s’éteint dans la jungle à son tour
   La prestance ne dure qu’un temps depuis toujours!

                      УЛЫБКА БАЙОНА
            Четыре лица-на четыре направления
            Собрали все земли в глазах, улыбаются
            Слава эта постепенно в джуглах угасала
            С древности величие всегда имеет своё время

                   (Diễn ca của TMCS)
               Bốn bề là bốn phương trời
            Thu về một cõi nụ cười rừng sâu
               Huy  hoàng tắt lịm từ lâu
            Oai phong muôn thuở có đâu trường tồn


                        俳 溫 微 笑
                   四 面 休 停 觀 四 向
                   收 容 極 目 地 全 方
                   歡 唇 滿 足 恆 微 笑
                   燦 爛 深 林 逐 漸 場
                   人 類 曾 知 從 太 往
                   威 風 自 古一 時 將

                     BÁ ÔN VI TIẾU
             Tứ diện hưu đình quan tứ hướng
             Thu dung cực mục địa toàn phương
             Hoan thần mãn túc hằng vi tiếu
             Xán lạn thâm lâm trục tiệm trường
             Nhân loại tằng tri tòng thái vãng
             Uy phong tự cổ nhất thời tương

                NGUYỄN  CHÂN 30.08.2013

                LE SOURIRE ÉNIGMATIQUE
                  DU BAYON D’ANGKOR
   Ses quatre faces scrutent les quatre horizons,
   Le sourire aux lèvres
   Il se fonde dans l’immensité de son empire
   À la splendeur succède la nuit de la jungle
   Depuis toujours, la gloire ne dure qu’un temps!

                       HỮU NGỌC
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CON NHÂN SƯ
          Văn võ song toàn, con nhân sư
          Là người hay vật, thực hay hư?
          Năm nghìn năm lẻ bên bờ cát
          Cam phận canh phòng một giấc mơ!

                      人 獅
               雙 全 文 武 一 人 獅
               是 物 是 人 寔 或 虛
               沙 漠 五 千 年 靜 臥
               甘 防 誰 夢 幾 千 秋

                    NHÂN SƯ
         Song toàn văn vũ nhất nhân sư
         Thị vật thị nhân thật hoặc hư
         Sa mạc ngũ thiên niên tĩnh ngọa
         Cam phòng thùy mộng kỉ thiên thu!.

                    LE SPHINX
         Cet éminent civil et militaire
         Est l’homme ou animal, faux ou vrai
         Plus de cinq mille années dans le désert
         Accepte avec résignation son sort
         De surveiller un songe millénaire.

                     СФИНКС
          Знаменитое гражданско-военное
          Существо есть человек или животное
          Более пяти тысяти лет на пуcтыни
          Смирится с охранением одной мечты.

             NGUYỄN CHÂN 10.09.2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NÀNG TIÊN CÁ
Tội tình chi nửa người hóa cá?
Hay cá tu nửa đã thành người?
Tựu chung buông thả rong chơi
Yêu đương vụng trôm, ông Trời chơi khăm.

人 魚
美 人 何 罪 半 成 魚
或 半 成 人 魚 已 修
任 性 就 中 長 瞎 蕩
昔  時 暗 戀 弄 天 游

NHÂN NGƯ
Mĩ nhân hà tội bán thành ngư
Hoặc bán thành nhân ngư dĩ tu
Nhâm tính tựu trung trường hạt đãng
Tích thời ám luyến lộng thiên du

L’ONDINE
Cette jeune fille a commis quel délit
Qui l’incarna en poisson à demi?
Ou c’est le poisson qui s’incarna sa moitié en elle?
Puisqu’elle passa tout son temps à flâner
Et tous en catimini a aimé
Enfin Dieu lui joua un mauvais tour.

РУСАЛКА
Какой преступок совершила эта девушка?
Которая воплотилась половиной в рыбу.
Или рыба воплотилась в ней cвою половину?
В конце концов, из того что она всё время
Везгде бродила, в лююви не сдерживаясь
И Бог недоволен, с нею играл злую шутку.

NGUYỄN CHÂN 22.09.1999

L’ONDINE (OU  LA SIRÈNE*)
Ô  Belle Sirène!
Quel délit as-tu commis?
Pour que Dieu t’a punie,
et t’incarna en une Sirène?
Ou, simplement, auparavant,
Tu n’étais qu’un poisson mi-incarné?
Ô Sirène! Tu as mené une dévergondée vie
C’est pourquoi, Dieu t’a sévèrement  punie!

Adaptation de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

魚 女
何  罪 化 魚 女
或 者 魚 當 修
或 天 廷 降 罪
貞 女 感 泛 游

NGƯ NỮ
Hà tội hóa ngư nữ?
Hoặc giả ngư đương tu
Hoặc thiên đình giáng tội
Trinh nữ cảm phiếm du

MERMAID
Is it a lady being in the incarnation of a mermaid
Because of her own mistake?
Or is it a fish reaching halfway of drilling
In order to transform herself into a beautiful lady?
Maybe it is a God’s penalty
To a flirtatious girl only?

(Translation by TMCS)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CÂY THÔNG
    (Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
            NGUYỄN CÔNG TRỨ)
Sừng sững giữa trời mặc tuyết sương.
Thế gian hữu xạ tự nhiên hương.
Cheo leo vách đá, reo cùng gió.
Chẳng vướng công danh, chẳng đoạn trường !


挺 立 霄 中 不 顧 霜
世 間 有 麝 自 然 香
崎 嶇 谷 壁 同 風 叫
不 絆 功 名 不 斷 腸

TÙNG
Đĩnh lập tiêu trung bất cố sương.
Thế gian hữu xạ tự nhiên hương.
Khi khu cốc bích đồng phong khiếu.
Bất bán công danh, bất đoạn trường !

LE PIN (*)
Voyez : Celui qui
Se fige au sein du fỉmament.
N'importe climat inclément.
À bon vin, point d'enseigne !
Bruisse au vent sur falaise.
Ne s'intéresse aux honneurs,
Prennent fin toutes douleurs !
--------------------
(*) NGUYEN CONG TRU, "Au prochain KARMA, ne comporte-toi
pas en homme. Incarne-toi en un pin pour bruir au vent en plein jour !

СОСНА
Торчит в центре неба не смотря на непогоду.
В мире хороший товар всегда сам себя хвалит.
На отвесном скале постоянно с ветром шумит,
Не страдается, не зацепившись за славу

NGUYỄN CHÂN 14.04
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

SƯƠNG MAI (II)
Tôi chỉ là giọt sương mai bé nhỏ
Luôn long lanh chiếu Thượng Đế-Mặt Trời.
Lên cao rồi, cớ sao Người lại nỡ
Sớm dứt tình đem xoá sổ đời tôi!

NGUYỄN CHÂN 20.09.1996

ROSÉE MATINALE (VERSION II)
Je ne suis qu'une gouttelette de rosée
Qui reflète toujours Mon Soleil-Créateur    
Haut monté, pourquoi Vous, mon Seigneur-Le sans-coeur
Coupant court notre amour m’avez évaporée ?

      曉 霜 (二)
  我 是 曉 霜 一 滴
  經 常 反 照 日 王
  高 上 為 何 君 忍
  斷 情 逼 我 命 殤  

     HIỂU SƯƠNG
Ngã thị hiểu sương nhất trich
Kinh thường phản chiếu Nhật vương
Cao thướng vi hà quân nhẫn
Đoạn tình bức ngã mệnh thương !

     УТРЕННЯЯ РОСА
Я лишь маленкая утренняя роса
Которая постоянно отражает Солнце
Высоко подняв, почему Ты-Слава Моя
Забыла все наши страсти меня испарила!

  NGUYỄN CHÂN 22.08.2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TRỞ LẠI BẾN XƯA
ĐOÀN TRỌNG PHỤ
Chị trở về bên bến sông xưa
Nơi chị đã đón đưa người lính ấy
Thả một nhành hoa xuống dòng sông chảy
Chị buồn không thấy anh về…

Chị dõi nhìn theo những triền đê
Vẫn xanh như ngày anh về thăm mẹ
Bến sông bây giờ vắng vẻ
Đò trôi
Lặng lẽ
Đò trôi…

RETURN TO THE OLD WHARF
DOAN TRONG PHU
She returns to the old wharf of this river
Where she met and saw that soldier off
She drops a flower to the water
It drifts down the river.
She is so sad
Because he'd never return, ever…

She stares at the dyke built along the river
Which is still as green as it used to be on the day
When he came back to see his mother.
At the wharf, no one hangs around there, no longer
Only a boat is slowly drifting down.

Translation by TMCS

RETOUR À L’ANCIEN EMBARCADÈRE
DOAN TRONG PHU
Elle regagne cet ancien embarcadẻre
Où maintes fois elle a reconduit ce soldat
Et lâche une branche de fleurs sur la rivière
Puis s’attendrit, car il ne s’en retourne pas

Attentivement les digues elle regarde
Qui verdoient comme lorsqu’il rentra voir sa mère
Est désolé maintenant cet embarcadère
Flotte silencieusement... une seule barque.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СТАРУЮ ПРИСТАНЬ
ДОАН ЧОНГ ФУ
Она возвратилась на старом причале
Где провела тогда этого солдата
Спустила ветку цветы на течение
Тоскуясь о том, что так он не вернулся

Смотрела внимательно на эти дамбы
Как тогда он зашёл к матери зелёны
Эта пристань тепер слишком  малолюдна
Тихо...тихо...плывёт лишь одна лодочка.

NGUYỄN CHÂN 15.01.2014

歸 來 舊 浦
段 重 阜
她 歸 來 舊 浦
此 地 送 親  兵
花 放 當 流 水
愁 人 不 現 形

目 隨 堤 遠域
兵 訪 母 仍 青
舊 浦 今 沉 寂
靜 悄 渡 船 行

QUI LAI CỰU PHỐ
ĐOÀN TRỌNG PHỤ
Tha qui lai cựu phố
Thử địa tống thân binh
Hoa phóng đương lưu thủy
Sầu, nhân bất hiện hình

Mục tùy đê viễn vực
Binh phỏng mẫu nhưng thanh
Cựu phố kim trầm tịch
Tĩnh tiễu độ thuyền hành

NGUYỄN CHÂN 15.01.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NGÃ BA TÌNH
ẨN DANH
Chia tay từ thuở ấy
Cứ nghĩ mới hôm qua
Đã qua ngàn vạn dặm
Không quên một ngã ba

情岔
隱名
從此分襟日
想如造昨天
已行千萬里
一岔未忘然

TÌNH XOÁ
ẨN DANH
Tòng thử phân khâm nhật
Tưởng như tạo tạc thiên
Dĩ hành thiên vạn lí
Nhất xoá vị vong nhiên

CARREFOUR DE L’AMOUR
INCOGNITO
On s'est séparé depuis longtemps
Mais croit que c’était hier seulement
Et a parcouru mil lieues déjà
Ne pourrait oublier ce carrefour-là

ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК
ИНКОГНИТО
Мы развелись уже давным-давно
Всё-таки кажется вчера только
Разъежал повсюду по свету
Этот перекрёсток не забуду

NGUYỄN CHÂN dịch 10.10.2012

THE CROSSROADS OF LIFE
INCOGNITO
Our separation took place long since
But it seems like yesterday
I have passed such a long way
With this crossroads in my mind

愛情分路
斷情自往日
想如新發生
千里不可忘
分路斷离情

ÁI TÌNH PHÂN LỘ
Đoạn tình tự vãng nhật
Tưởng như tân phát sinh
Thiên lí bất khả vong
Phân lộ đoạn li tình

Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐÊM THU
Tầu chuối sau nhà mưa lộp bộp
Cành đào trước cửa gió vi vu
Canh tàn, tóc bạc bao giờ nhỉ?
Sắp khép vòng đời vẫn mộng du!

NGUYỄN CHÂN 20.09.1997

秋 夜
屋 後 芭 蕉 雨 打
門 前 桃 樹 風 吹
更 盡 久 來 白 髮
人 生 欲 結 夢 遊

THU DẠ
Ốc hậu ba tiêu vũ đả,
Môn tiền đào thụ phong xuy.
Canh tận cửu lai bạch phát
Nhân sinh dục kết mộng du.

NUIT D’AUTOMNE
Derrière la maison la pluie frappe
aux feuilles du bananier.
Devant la porte le vent souffle
aux branches du pêcher.
Bientôt l’aube, quand donc
la chevelure est blanchie?
On reste encor somnambule
au terme de la vie.

ОСЕННЯЯ НОЧЬ
Хлопают банановые листья сзади дома дождьём.
Шумят персиковые ветви впереди двери ветром.
Приступил рассвет, белила шевелюра когда же?
В последних годах жизни продолжаю быть лунатиком!

NGUYỄN CHÂN 29.08.2011

AUTUMN NIGHT
Behind the house, the rain drops slap the banana leaves
In front of the house, the wind whistles among the peach branches
I ask myself at the end of this night:
When did my hair become grey?
I’d be a sleep-walker till my life’s last day.
(Translation by TMCS)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối