Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TÌNH YÊU LÀ GÌ ? (II)
Mật ong hay ớt chín ?
Mặc kệ, cứ lao vào !
Đua nhau ăn trái cấm.
Chỉ CHÚA hiểu vì sao !

愛 情 是 何 事(其二)
熟 辣 椒 蜂 蜜
衝 入 不 顧 身
食 禁 果 競 頻
為 何 惟 天 道

AÍ TÌNH THỊ HÀ SỰ ? (II)
Thục lạt tiêu, phong mật ?
Xung nhập bất cố thân.
Thực cấm quả cạnh tần
Vị hà duy THIÊN đạo !

QU'EST-CE QUE C'EST L'AMOUR ? (II)
C'est du miel ou des piments?  
Tant pis ! On s'y donne !
Et les fruits défendus,
Tout on mange à l'envi.
DIEU seul raisonne !

NGUYÊN CHÂN 03.05.2008

ЧЧТО ТАКОЙ ЛЮБОВ? (II)
Это мёд или зрелые перцы?
Ничего не значит! Бросяться пожирать
Запрещённые плоды.
Почему так? Бог только знает!

NGUYỄN CHÂN 30.03.2012 (Вольный перевод)

WHAT IS LOVE? (II)
Despite it’s honey or red pepper
They rush forward in a hurry.
They compete to eat the forbidden fruit
Who knows the reason why, GOD only!

TRANSLATION by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NỖI LO ĐỘT XUẤT

     Đông vể mùa cưới cũng về theo
     Bạn hữu ta đây vốn chẳng nghèo
     Khách sạn mỗi tuần vài lá thiếp
     Nghĩa tình trọn vẹn, ắt treo niêu

          NGUYỄN CHÂN 30.11.1997

                突 出 挂 心
           冬 來 婚 禮 隨 從 節
           富 足 親 朋 我 甚 多
           酒 店 每 旬 數 請 帖
           深 情 厚 答 必 懸 鍋

           ĐỘT XUẤT QUẢI TÂM

    Đông lai hôn lễ tuỳ tòng tiết
    Phú túc thân bằng ngã thậm đa
    Tửu điếm mỗi tuần sổ thỉnh thiếp
    Thâm tình hậu đáp tất huyền oa !

         LES TRACAS IMPRÉVUS

L’hiver est toujours la saison des mariages
Je suis aimé parmi mes riches entourages.
Par semaine à l’hôtel quelques fois on m’invite.
Achevant mon devoir, suspendrai ma marmite.

          NGUYỄN CHÂN 22.12.2010

          НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ТРЕВОГИ

         Следуют за зимой свадьбы.
         Дpузья мои все богаты.
         Кажлую неделю часты
         Приглашения на рестораны.
         Ответить на них всex значить
         На полку зyбы положить!

          NGUYỄN CHÂN 05.04.2012
             (Вольный перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

PHẦN DƯ CẢO (PHÙNG TIỂU THANH)
 NGUYỄN CHÂN viết lại chữ Hán từ phiên âm
 và chuyển sang Việt ngữ và Pháp ngữ.
            焚 餘 稿 (馮小青)
         1.稽 首 慈 雲 大 士 前
              莫 生 西 土 莫 生 天
              願 為 一 滴 楊 枝 柳
              灑 作 人 間 並 蔕 蓮

       Khể thủ từ bi Đại sĩ tiền
     Mạc sinh tây thổ mạc sinh thiên
     Nguyện vi nhất trích dương chi liễu
     Sái tác nhân gian tịnh đế liên

         Cúi xin Bồ Tát từ bi (*)
  Đừng đưa theo Phật, đừng di về trời.
         Nguyện từ ngọn liễu sương rơi
  Xuống trần hoá đóa sen đôi liền cành.

      Đại sư cứu khổ, cúi xin Người
      Tiên giới, Niết bàn chớ dẫn tôi.
      Nguyện biến thành sương sa ngọn liễu
      Xuống trần liền cuống hoá sen đôi.

    J'implore votre grâce "Miséricordieux":
    Ne m'emportez pas au Nirvana, ni aux cieux!
    J'espère être une goutelette de rosée
    Qui, sur la cime d'un saule, une fois tombée
    S'incarnerait ainsi en fleur de lotus
    À double pédoncule.(**)
 ----------------------
 (*) Từ Vân là tên một nhà sư đời Tống-Trung Quốc.
 (**) Lếgende: Image incarnant les âmes des amants
     après la mort.

          16.07.2000 (VIỆT)-20,03,2009 (PHÁP)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

2.春 潸 血 淚 點 輕 紗
         吹 入 林 逋 處 士 家
         嶺 上 梅 花 三 百 樹
         一 時 應 變 杜 鵑 花

Xuân san huyết lệ điểm khinh sa
Xuy nhập Lâm Bô xử sĩ gia.
Lĩnh thượng mai hoa tam bách thụ
Nhất thời ưng biến đỗ quyên hoa!

   Khăn the lệ máu chưa khô
Tìm nhà xử sĩ Lâm Bô bay vào.
   Mai hoa trăm gốc non cao
Nhất thời đổi sắc khác nào đỗ quyên!

   Khăn the nhuốm lệ hoà cùng máu
   Tìm đến Lâm Bô phủ khắp nhà.
   Trăm gốc hoa mai trên đỉnh núi
   Đổi ngay thành sắc đỗ quyên hoa!

Mon écharpe est tachetée de larme et de sang.
Elle s'envole au logis de Lam Bo, le sage.(*)
Trois cents abricotiers fleuris sur le versant
Se transforment immédiatement en rosages!(**)
---------------------
(*) Lam Bo - Anchorète à la dynastie des Tong,
se  passionnant des fleurs d'abricotier, les
plantait partout autour de sa demeure à Co Son,
où vivait après Tieu Thanh.
(**) Les fleurs d'abricotier sont d'une blancheur
immaculée, tandis que celles de rosage(de Chine)
sont d'un rouge vif, comme du sang.

        18.07.2000 (21.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

3.新 粧 竟 與 畫 圖 爭
             知 在 昭 陽 第 幾 名
             瘦 影 自 臨 秋 水 照
             僚 嬃 憐 我 我 憐 卿

      Tân trang cánh dữ họa đồ tranh,
     Tri tại Chiêu Dương đệ kỉ danh?
     Sấu ảnh tự lâm thu thủy chiếu,
     Liêu tu lân ngã, ngã lân khanh.


    Điểm trang chẳng kém trong tranh,
Chiêu Dương cung hậu, xứng danh hạng nào?
    Bóng gầy thu chiếu đáy ao
Thương ta, ta cũng xiết bao thương mình!


    Điểm trang chẳng kém kẻ trong tranh.
    Hạng mấy Chiêu Dương có thể giành?
    Dưới đáy hồ thu, hình bóng dại
    Thương ta, ta cũng xót thương mình!

    Bien parée, je pourrais me rivaliser
    Avec cette belle dans ce lavis.
    Au palais royal, à quel rang pourrait-on me classer?
    Du fond des eaux, mon image estompée
    Me compatit, et je m'en suis affligée aussi!

         NGUYỄN CHÂN 20.07.2000 (18.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

4.西 陵 芳 草 騎 轔 轔
               內 信 傳 來 喚 踏 青
               杯 酒 自 澆 蘇 小 墓
               可 知 妾 是 意 中 人

       Tây Lăng phương thảo kị lân lân,
     Nội tín truyền lai hoán đạp thanh.
     Bôi tửu tự kiêu Tô Tiểu mộ.
     Khả tri thiếp thị ý trung nhân?

       Tây Lăng cỏ ngát bốn bề.
  Đạp thanh chơi hội, ngựa xe ồn ào.
       Mồ Tô Tiểu, tưới rượu đào,
  Phận nàng rồi cũng sẽ trao cho mình?

     Tây Lăng xe ngựa thật ồn ào.
     Chơi hội đạp thanh khéo gọi nhau.
     Chén rượu tưới mồ Tô Tiểu Tiểu.
     Phận mình rồi cũng thế hay sao?

Ici, à Tay Lang, sur les herbes verdoyantes
Se hèlent les voitures et foules bruyantes.
Sur le tombeau de To Tieu j'arrose du vin.
Se peut-il que dans le mien s'incarne son destin?

      NGUYỄN CHÂN 22.O7.2000 (22.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

5.冷 雨 幽 窗 不 可 聽
              挑 燈 閒 看 牡 丹 亭
              人 間 若 有 癡 於 我
              豈 獨 傷 心 是 小 青

      Lãnh vũ, u song bất khả thinh,
     Khiêu đăng nhàn khán "Mẫu đơn đình".
     Nhân gian nhược hữu si ư ngã,
     Khởi độc thương tâm thị Tiểu Thanh!

      Ngoài song mưa lạnh,lặng thinh.
   Khêu đèn đọc "Mẫu đơn đình" nhẩn nha.
      Si tình còn kẻ thế a?
   Đau lòng đâu hẳn chỉ là Tiểu Thanh!

      Mưa lạnh ngoài song nghe lặng thinh.
      Khêu đèn lần đọc "Mâu đơn đình".(*)
      Đời còn có kẻ si tình thế,
      Đâu hẳn đau lòng chỉ Tiểu Thanh?
-----------------
(*) Tên một vở ca kịch nói về một cô gái si tình,
ốm tương tư, tự hoạ chân dung mình, để lại rồi chết.
Tiểu Thanh sau cũng làm như vậy.

   N'entendant pas cette pluie froide aux alentours,
   Je remonte la mèche et lis un roman lyrique.(*)
   En ce monde il y a d'autre folle d'amour.
   Mon cas déchirant, en son genre, n'est pas unique!
------------------
(*) Un spectacle dont le contenu décrit une jeune fille
qui est dévorée par langueur d'amour,dessina son propre
portrait, le laissa, puis mourut. Tieu Thanh dès lors
l'imita aussi.

         NGUYỄN CHÂN 23.07.2000 (22.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

6.何 處 雙 禽 集 畫 杆
              朱 朱 翠 翠 似 青 鸞
              如 今 幾 個 憐 文 采
              也 向 秋 風 鬥 雨 寒

       Hà xứ song cầm tập hoạ can
     Chu chu, thuý thuý tự thanh loan.
     Như kim kỉ cá lân văn thải,
     Dã hướng thu phong đấu vũ hàn!

       Chim đâu sà xuống lan can,
  Một đôi xanh đỏ, như loan tin rằng:
       Bây giờ vẻ đẹp ai mong
  Gió thu, mưa lạnh, đề phòng thì hơn!

     Chim đâu sà xưống đậu lan can,
     Xanh đỏ đưa tin khá rõ ràng:
     Mấy kẻ bây giờ yêu vẻ đẹp
     Liệu phòng mưa gió lạnh thu sang!

Tout à coup se perchent deux oiseaux sur la balustrade.
Dont l'un est vert, l'autre-rouge, qui viennent m'anoncer:
Maintenant, rares sont ceux qui aiment encor la beauté,
Viendra l'automne, prépares-toi pour prévenir
les pluies froides!

         NGUYỄN CHÂN 26.07.2000 (23.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

7.脈 脈 溶 溶 琰 琰 波
              芙 蓉 睡 醒 欲 如 何
              妾 映 更 中 花 映 水
              不 知 秋 思 落 誰 多

    Mạch mạch, dung dung, diễm diễm ba,
   Phù dung thuỵ tỉnh dục như hà?
   Thiếp ánh cánh trung, hoa ánh thuỷ,
   Bất tri thu tứ lạc thuỳ đa!

        Mặt hồ lóng lánh, mênh mông,
     Sen tươi đã tỉnh giấc nồng rồi a?
        Nước lồng bóng thiếp, bóng hoa,
     Ý thu nào biết mặn mà với ai!

      Mênh mông, lóng lánh sóng lan xa,
      Tỉnh giấc sen tươi có phải là?
      Bóng thiếp, bóng hoa lồng đáy nước,
      Ý thu lưu luyến thiếp hay hoa!

À la surface miroitante de l'eau, les flots se déploient,
Est-ce que les fleurs de lotus viennent de se réveiller?
Dans les eaux leurs images et la mienne sont entremêlées,
L'inspiration d'automne leur est réservée ou pour moi?

          NGUYỄN CHÂN 26.07.2000 (24.03.2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

8.盈 盈 金 谷 女 班 頭
                  一 曲 璃 珠 眾 妓 收
                  值 得 樓 前 身 一 死
                  季 倫 原 是 邂 風 流

         Doanh doanh Kim Cốc nữ ban đầu,
       Nhất khúc li châu, chúng kĩ thu.
       Trị đắc lâu tiền, thân nhất tử,
       Quí Luân nguyên thị giải phong lưu.

         Trong vườn Kim Cốc hoa khôi,
   Lời ca tựa ngọc, người người lặng thinh.
         Lầu cao trả nghĩa gieo mình,
   Với Quí Luân vẫn chung tình từ xưa!

         Danh hoa đệ nhất vườn Kim Cốc,
         Một khúc ca vàng, thảy lặng thinh.
         Trả nghĩa lầu cao, thân gửi đến
         Quí Luân, sau trước vẫn chung tình.

  Parmi les belles à Kim Coc on la classe première.
  Sa chanson oblige les autres de se taire.(*)
  De l'étage elle se lance à terre, témoignant
  Sa fidèlité envers Qui Luan, son amant.
--------------------
(*) Qui Luan, un grand fortuné, victime d'une accusation
calomnieuse, mourut dans la prison..Informée, Luc Chau
(la belle à Kim Coc-palais que Qui Luan lui a construit)
se jeta du haut de l'étage..

          NGUYỄN CHÂN 27.07.2000 (24.03.2009)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối