Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bernard Vargaftig (1 bài)
- Paul Louis Rossi (1 bài)
- Marie Étienne (1 bài)
- Claude François (1 bài)
- Daniel Biga (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 20:16 bởi hongha83
Yves Martin (1936-1999) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết truyện ngắn Pháp, sinh ở Villeurbanne.