Tôi không muốn ca ngợi nhân dân
Vì tôi không biết nỗi phiền muộn hẹp hòi của người
Cũng như tình yêu chậm rãi, và những cuộc chiến tranh
Chính đáng hay bất chính của người
Tôi không muốn ngợi ca phụ nữ
Vì tôi không biết họ
Ngoài những tạo vật lộng lẫy
Không yêu tôi
Và tôi không biết yêu
Tôi muốn là một con người
Không quá thẳng thắn cũng không quá đắng cay
Nhè nhẹ, dề dà chết
Sống đôi khi
Bởi chẳng thể nào khác


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)