Hết tranh luận lại đôi co
Đang cãi vã lại quay ra chì chiết
Không đếm hết số lần
“Tấn công” và “phản pháo”...
Tình yêu nhốn nháo như nghị trường
Lá cờ trắng đang giương bay nhè nhẹ

Miếng vải trắng, dĩ nhiên, không phòng vệ nổi
Nhưng Tình yêu xông tới, mắt nhìn thẳng chằm chằm
Không tấc sắt trong tay liền bị hạ...

Từ thây ma, Kiêu hãnh bật đứng lên.