Dưới ánh trăng
Tiếng đàn then
Vừa đủ nghe

Cỏ lấp lánh
Khe khẽ ướt

Tiếng đàn nép vào nhau
Ánh trăng nhợt trên đầu
Buồn vô cớ dềnh lên.


Cao Bằng, 1987