93.67
48 bài thơ
Tạo ngày 09/01/2010 01:02 bởi karizebato
Bầu trời trong quả trứng của Xuân Quỳnh, NXB Kim Đồng, in lần đầu 30.200 cuốn, khổ 13x19cm tại nhà máy in Trần Phú, thành phố Hồ Chí Minh, số in 045, số xuất bản 15/KĐB, in xong ngày 29-4-1982, gửi lưu chiểu tháng 4-1982, bé Quỳnh Thơ (6 tuổi) vẽ bìa và minh hoạ. Tập thơ này đã được tái bản nhiều lần với những thay đổi khác nhau.

 

Thơ

Văn