- Quả me có vị chua
Làm ô mai ngon tuyệt
Nắng ở trong quả mít
Mùi thơm trong quả mơ
Xù xì cái quả na
Mà ngọt ơi là ngọt!
À, chú có thích nhót
Vườn bà cháu rất nhiều
Chú ạ, muỗi bao nhiêu
Ở trong lòng quả vả
Quả sầu riêng rất lạ
Người chê, người bảo thơm
Quả măng cụt miền Nam
Chẳng măng mà chẳng cụt
Quả nhãn ngon bị nhốt
Ở trong lồng như chim
Cứ mở ra mà xem
Dơi liền ăn hết nhãn
Quả vải thơm là bạn
Của tu hú tháng ba
Sao lại gọi chuối ta
chuối tây hở chú?
Nước mình bao nhiêu quả
Đố cháu thích quả gì
Chú thử đoán xem đi?
- Cháu thích là “quả đất”
- Chú lại đùa cháu chắc
Đất có ăn được đâu?
- Nhưng đất có bao nhiêu
Quả ngon và quả lạ


Nguồn: Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982