11.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 13/01/2010 20:13

Có mười que chuyền
Làm bao nhiêu việc:
Bắt đầu bàn một
Cái mốt cái mai
Rồi đến bàn hai
Xôi chè đã nấu
Nào những quả táo
Nào những củ từ
Bàn ba, bàn tư...
Bàn mười chiu chắt...

Không chạm đến đất
Quả bóng trên tay
Que chuyền biết bay
Que chuyền biết hát
Gặp dòng nước cản
Chuyền vượt qua sông
Quả trứng đỏ lòng
Tôm cong đít vịt
Nổi trên mặt nước
Là những cụm bèo
Dây leo biết leo
Ổi xanh thì chát...
Que chuyền biết hết

Nhưng chuyền chẳng biết
Là: những que chuyền
Làm bao nhiêu việc
Cũng nhờ tay em


Nguồn: Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982