Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 01:21

Hưng Đạo Đại Vương, Vạn Kiếp đền
Ba lần chiến thắng giặc Mông - Nguyên
Hờn riêng xếp lại ngài lên Thánh
Vạn Kiếp đời này ai dám quên?

Người đã trong dân vạn kiếp trần
Sử xanh mưa nắng cõi danh nhân
Cháu con quỳ lạy nghìn năm khóc
Hưng-Đạo-Đại-Vương-Đức-Thánh-Trần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]