15/06/2024 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn Kiếp

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 01:21

 

Hưng Đạo Đại Vương, Vạn Kiếp đền
Ba lần chiến thắng giặc Mông - Nguyên
Hờn riêng xếp lại ngài lên Thánh
Vạn Kiếp đời này ai dám quên?

Người đã trong dân vạn kiếp trần
Sử xanh mưa nắng cõi danh nhân
Cháu con quỳ lạy nghìn năm khóc
Hưng-Đạo-Đại-Vương-Đức-Thánh-Trần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Vạn Kiếp